Bästa fastighetsaktierna på svenska börsen 2023: investera i fastighetsbolag


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Fastigheter har alltid varit en populär investering. Det enklaste sättet att komma åt fastighetsmarknaden som privatperson, är genom att köpa aktier i fastighetsbolag. Här tittar vi närmare på en bra bit över 20 olika svenska fastighetsaktier!

Aktier inom fastigheter

Alla aktier som nämns i den här artikeln kan handlas hos Avanza och Nordnet. Du kan läsa mer om dessa banker, och samtliga rekommenderade banker för investeringar här. Kolla även in SaveLend som är min favoritplattform för investeringar utanför börsen. Här kan du läsa en recension av SaveLend!

Öppna gratis konto hos:

Är det bra att investera och köpa aktier i fastighetsbolag?

Många svenska fastighetsaktier har gått otroligt bra. Historiskt har fastighetsaktierna på börsen under många tidsperioder slagit Stockholmsbörsens index. Det skiljer dock mellan bolag och det finns alltid en bolagsrisk för varje enskild aktie.

Många gillar att investera i fastighetsbolag eftersom det är bolag med en verksamhet som vanligtvis genererar ett stabilt kassaflöde. Det är också en anledning till att väldigt många fastighetsbolag har stabila och växande utdelningar till aktieägarna. Detta är en populär aspekt för den som sparar i aktier inom fastighetsbranschen.

Vissa fastighetsbolag satsar stort på tillväxt och förvärv, medan andra oftast bara lever på ett fåtal fastighetsinvesteringar som genererar återkommande intäkter. Därför skiljer det väldigt mycket i vilken potential du har att få en bra avkastning på din investering i ett fastighetsbolag.

Slutligen är det bra att tänka på riskerna som finns för olika typer av fastighetsbolag. Om vi tar Pandox som exempel, som är ett bolag med fastigheter inom hotellbranschen, fick vi under 2020 se hur otroligt negativt en bransch och alla dess bolag kan drabbas av dåliga nyheter. Bolag med hyreslägenheter lever med vissa politiska risker, fastighetsbolag med kontor har andra risker.

Det kan vara klokt att sprida sina investeringar i fastighetsaktier över olika bolag, för att få en spridning både i olika typer av fastigheter och olika marknader. Ett enkelt sätt att sprida sina risker är via en fond. Här kan du läsa om fonder som investerar i fastighetsbolag.

Du kanske även vill lära dig mer om de populära fastighetsaktierna som kallas REIT!

Lista på börsnoterade svenska fastighetsbolag

Här är en lista med mer information om fastighetsbolagen du kan köpa aktier i på den svenska marknaden.

Listan är inte att betrakta som rekommendationer, gör alltid din egen analys innan du handlar med värdepapper.

Förutom att investera i fastighetsbolag, finns möjligheten att direktinvestera i olika fastighetsprojekt, på plattformar som Kameo och Tessin!

SBB – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

Logotyp för SBB

Handlas på: Large Cap Stockholm

SBB har på kort tid blivit ett de allra populäraste fastighetsbolagen att investera i, bland privatpersoner i Sverige. Det beror förmodligen till viss del på den karismatiske VD:n Ilija Batljan, men även på bolagets höga direktavkastning samt kvalitén på företaget överlag.

SBB är ett relativt nytt fastighetsbolag och grundades i mars 2016. Deras verksamhet innefattar långsiktigt ägande, förvaltande och utveckling av hyresbostäder i Sverige, samt samhällsfastigheter runt om i Norden. För tillväxt ska bolaget investera i bland annat byggrätter och utöka sitt fastighetsbestånd den vägen.

Bland SBB:s fastigheter hittar vi en väldigt stor spridning, inte minst geografiskt. Bland samhällsfastigheterna hittar vi allt ifrån skolor till kommunhus på flera håll spridda över hela landet. Bland hyresbostäderna finns SBB också representerat på många håll i landet, inte minst på platser där befolkningen ökar. De har en väldigt hög uthyrningsgrad på sina bostäder.

När det gäller utdelningar har SBB som mål att kunna generera stabila och ökande aktieutdelningar. Högst utdelningsandel ger D-aktien, men även B-aktien ger en viss utdelning. Historiskt har SBB delat ut pengar kvartalsvis, men det har även talats om att införa månadsutdelning.

Om du vill ta del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och deras snabbväxande, lönsamma resa bör du kolla in denna fastighetsaktie, som är en av de allra populäraste i Sverige bland småsparare!


Balder

Logotyp för Balder

Handlas på: Large Cap Stockholm

Balder är ett av de allra största fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen, sett till dess börsvärde. Det är en populär aktie som finns i många småsparares portföljer, men även som innehav i många svenska fastighetsfonder.

Balder grundades 2005, samma år som de börsnoterades. Företaget gick på kort tid från en mindre spelare på marknaden, till en av de största i branschen. Majoriteten av bolagets fastighetsbestånd består av bostäder, men de har även en hel del kommersiella fastigheter, inte minst kontorsbyggnader.

VD och en av storägarna i bolaget är Erik Selin, ett mycket respekterat namn inom finans- och fastighetsbranschen.

Till skillnad från många andra fastighetsbolag på börsen, så har inte Balder någon aktieutdelning. De skriver själva på sin hemsida att detta är för att skapa bästa möjlighet att uppnå en god totalavkastning. De kommer istället att återinvestera vinsten till bland annat att förvärva fastigheter, bygga nytt samt investera i befintliga hus, till exempel genom renoveringar med mera.

Tidigare hade Balder en preferensaktie som var populär bland utdelningsinvesterare, men i skrivande stund oktober 2021 har bolaget alltså inga utdelningar. Aktien är dock alltid intressant och Balder har en fin, bred och diversifierad portfölj när det gäller fastighetsbeståndet. En aktie värd att titta närmare på om du vill investera i ett av de stora fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen!


Fabege

Logotyp för Fabege

Handlas på: Large Cap Stockholm

Fabege är ett fastighetsbolag med starkt fokus på Stockholm. Deras fastighetsportfölj består av kommersiella fastigheter, bland annat i områdena:

 • Arenastaden
 • Hammarby Sjöstad
 • Solna Business Park
 • Haga Norra
 • Flemingsberg

Förutom att äga och förvalta fastigheter är en viktig del i Fabeges affärsmodell att förädla de befintliga fastigheterna. Det innefattar bland annat att utveckla projekten för att passa kundernas behov, och på så vis dra till sig långsiktiga kunder.

Utöver detta är förstås en del av verksamheten även inriktad på att försöka växa genom förvärv av nya fastigheter, eller försäljning av befintliga.

Fabege brukar ha aktieutdelning två gånger om året. Läs mer om bolaget på Fabeges hemsida.


Corem Property Group

Logotyp för Corem Property Group

Handlas på: Large Cap Stockholm

Corem är ett av de ledande fastighetsbolagen i Sverige, med fokus på kommersiella fastigheter. Deras portfölj innefattar en mängd fastigheter i Sverige och Danmark, med många innehav på strategiska och attraktiva lägen.

I juni 2021 förvärvade Corem samtliga aktier i Klövern, som är ett välrenommerat svenskt fastighetsbolag med många kontorsbyggnader i portföljen.

Merparten av Corems fastigheter är belägna i Stockholm men de har även en geografisk spridning på sina innehav med fastigheter bland annat i Göteborgsområdet, Jönköping med mera.

Corem har en generös utdelningspolicy, i synnerhet för D-aktierna och preferensaktierna som båda delar ut kvartalsvis, ofta till en hög direktavkastning.


FastPartner

Logotyp för FastPartner

Handlas på: Large Cap Stockholm

FastPartner är ytterligare ett av de stora fastighetsbolagen på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. De har huvudsakligen kommersiella fastigheter och bland hyresgästerna finns både några av de stora svenska industribolagen och småföretag på olika håll i landet.

Bolagets historia på börsen sträcker sig tillbaka ända till 1994 då de först noterades, då under namnet Fastighetspartner NF AB.

FastPartner äger många olika företagslokaler och kontor på flera håll i landet, men allra största delen av innehaven finns i Stockholm.

FastPartner har under de senaste åren haft aktieutdelning, med allra högst direktavkastning för D-aktie och preferensaktierna, som delat ut en gång i kvartalet.


Platzer Fastigheter Holding

Logotyp för Platzer Fastigheter Holding

Handlas på: Large Cap Stockholm

Platzer är ett Göteborgsbaserat fastighetsbolag med fokus helt och hållet på just Göteborg. Bolaget lyfter gärna fram att de är det enda börsnoterade bolag som bara har verksamhet i Göteborg, och de har ett högt mål och vision om att göra staden till den bästa i hela Europa att leva i.

Platzer sysslar både med förvaltning, utveckling och strategiska transaktioner för att driva tillväxt. Det har de också lyckats bra med, sett till bolagets historik. Aktien har stundtals handlats väldigt volativt, med kraftiga rörelser baserade till stor del på marknadens förtroende för branschen som helhet.

Platzer Fastigheter delar ut pengar, på senare tid två gånger om året, och har en bra historik vad gäller höjningar av utdelning. För den som tror på Göteborg som framtidsstad, bör Platzer definitivt vara ett case värt att kolla in.


Pandox

Logotyp för Pandox

Handlas på: Large Cap Stockholm

Pandox är ett fastighetsbolag inom hotellbranschen. Deras verksamhet går dels ut på att hyra ut fastigheter till andra hotelloperatörer, dels att själva driva hotell i egenägda fastigheter. I deras portfölj finns många hotellfastigheter som drivs av de största hotellkedjorna i Europa. Några av deras fastighetsinvesteringar är:

 • Scandic Park, Helsingfors
 • Hilton London Heathrow Airport
 • Radisson Blu Cologne

Bland hotellen som Pandox driver som operatör hittar vi bland annat:

 • Hotel Berlin
 • Double Tree by Hilton Montreal
 • Holiday Inn Brussels

När börsen kraschade under våren 2020 var hotell- och resebranschen bland de branscher som drabbades allra hårdast. Pandox aktie föll otroligt hårt i den smällen, men har sedan dess sakta börjat jobba sig uppåt i takt med att världen sakta börjat gå tillbaka mot ett mer normalt tillstånd.

Pandox har historiskt haft utdelningar, men har sedan krisperioden uppstod 2020 dragit in dessa.


Hufvudstaden

Logotyp för Hufvudstaden

Handlas på: Large Cap Stockholm

Hufvudstaden är ett av de största svenska fastighetsbolagen, noterat på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Bolaget har funnits i över 100 år och äger en mängd fastigheter i Stockholm och Göteborg. Deras hyresgäster är företag som hyr kontor eller butikslokaler.

Bland Hufvudstadens fastigheter hittar vi bland annat en mängd stora byggnader i centrala Stockholms affärsdistrikt. Även i Göteborg äger de centrala fastigheter med en mängd kontors- och butikslokaler.

Hufvudstaden är även kända för att äga varumärket NK, eller Nordiska Kompaniet, och fastigheterna för NK som finns både i Stockholm och Göteborg.

Hufvudstaden delar vanligtvis ut pengar till aktieägarna en gång om året.


Wallenstam

Logotyp för Wallenstam

Handlas på: Large Cap Stockholm

Wallenstam är också ett stort svenskt fastighetsbolag med fokus på Stockholm och Göteborg. Bolaget har funnits i över 75 år och grundades i Göteborg.

Bland deras fastigheter har de en stor mängd kommersiella byggnader i Göteborg, som hyrs i form av kontorslokaler, butiker och restauranglokaler. De har även en mängd bostadsfastigheter som hyrs ut till privatpersoner i Göteborg och Stockholm.

Wallenstam utvidgar sin portfölj hela tiden genom att bygga nya hus, både bostäder och kommersiella fastigheter är under produktion ibland Stockholm, Göteborg och Uppsala.

Vanligtvis delar Wallenstam ut pengar till aktieägarna två gånger om året. 2020 blev det dock en rejäl sänkning av utdelningen som bara gjordes en gång under året. Wallenstams aktie har varit en solskenshistoria på börsen och bolaget brukar betraktas som ett väldigt välskött fastighetsbolag.


Castellum

Logotyp för Castellum

Handlas på: Large Cap Stockholm

Castellum är ett stort och välkänt bolag som börsnoterades redan 1997. Aktien har haft en fin utveckling genom åren och Castellum är en populär aktie bland utdelningsinvesterare och ”FIRE”-anhängare, tack vare deras stabila historik kring just utdelningar.

Bland Castellums fastigheter hittar vi främst kommersiella fastigheter. De beskriver själva att de fokuserar på tillväxtområden i Sverige samt Helsingfors och Köpenhamn. Den allra största delen av deras bestånd består av kontorslokaler. Därutöver finns en hel del andra samhällsfastigheter och lite butik, lager med mera.

Castellum har många projekt på gång och det är otroligt inspirerande att titta igenom deras pågående och kommande projekt som presenteras på deras hemsida.

Castellum är generellt betraktat som ett väldigt välskött fastighetsbolag och är väldigt populärt bland både småsparare samt institutionella investerare.

Bolaget delar ut pengar två gånger om året och brukar ha en relativt generös utdelningspolicy och en väldigt god historik av höjda utdelningar.


Atrium Ljungberg

Logotyp för Atrium Ljungberg

Handlas på: Large Cap Stockholm

Atrium Ljungberg är ett av de stora fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. De utvecklar och förvaltar fastigheter i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Deras bestånd innefattar kontor, bostäder, butikslokaler och andra lokaler för samhällsnytta.

Den största delen är fastigheter inom kontor och handel. På Atrium Ljungbergs hemsida kan du få en överblick över alla deras fastigheter.

Bolaget Atrium Ljungberg bildades 2006 då Atrium Fastigheter slogs samman med LjungbergGruppen. De delar numera upp verksamheten i delarna:

 • Projekt- och entreprenad (där ingår även dotterbolaget TL Bygg)
 • Fastighetsförvaltning

Atrium Ljungberg är en populär aktie inom fastighetsbranschen och de har en bra utdelningshistorik, ofta med höjningar av utdelningen som sker en gång om året.


Sagax

Logotyp för Sagax

Handlas på: Large Cap Stockholm

Fastighetsbolaget Sagax har en bred portfölj av fastighetsinnehav, sett till dess geografiska spridning. De förvaltar fastigheter i:

 • Sverige
 • Finland
 • Frankrike
 • Nederländerna
 • Spanien
 • Tyskland
 • Danmark

Sagax fokusområde är kommersiella fastigheter, ofta inom lager- och industrisektorn. Ungefär 30% av beståndet ligger i Sverige.

Sagax hade tidigare en preferensaktie som de sedan löste in under 2021. Aktien handlas i flera aktieslag, bland annat en D-aktie som är populär bland utdelningsinvesterare.

Just D-aktien brukar dela ut fyra gånger om året, till en ganska hög direktavkastning. A- och B-aktien har delat ut betydligt mindre, men gett en betydligt högre totalavkastning, tack vare en fenomenal aktiekursutveckling.


Kungsleden

Logotyp för Kungsleden

Handlas på: Large Cap Stockholm

Kungsleden är ett relativt stort bolag noterat på Stockholmsbörsen Large Cap. De har funnits sedan 1990-talet och noterades precis innan millenieskiftet.

Kungsleden förvaltar huvudsakligen fastigheter i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö samt Västerås. En del av bolagets strategi är att äga flertalet fastigheter i samma attraktiva områden i så kallade kluster. Det skapar möjligheter att påverka och utveckla hela områden, för att göra dem mer attraktiva för hyresgäster.

Bland hyresgästerna finns företagare och kommunal verksamhet inom alla möjliga områden. Kungsledens fastighetsbestånd innefattar allt ifrån garage och lager, till kontor, hotell, skolor och lokaler som används inom vården.

Kungsleden brukar dela ut pengar fyra gånger om året och är ett populärt aktieinnehav bland många som letar investeringar i fastighetsbranschen.


Catena

Logotyp för Catena

Handlas på: Large Cap Stockholm

Catena är ett fastighetsbolag med en ganska konkret inriktning, nämligen fastigheter inom logistik. De har en mängd investeringar i fastigheter vid attraktiva lägen vad gäller möjlighet till transport, med närhet till stora transportleder och punkter som är relevanta nav för landets transport.

Förutom befintliga fastigheter har Catena även ett stort innehav etablerbar mark samt byggrätter och optioner som är attraktiva för företag att etablera sig på. De har många pågående projekt som du kan läsa mer om på Catenas hemsida.

Catena har haft en riktigt fin tillväxt under de senaste åren, vilket även återspeglas i aktiekursen. De har en återkommande utdelning, som dessutom höjts regelbundet under flera år. Numera delas den ut två gånger om året.

Fastighetsbolaget Catena har för övrigt ingen koppling till det kanske mer omskrivna börsnoterade bolaget Catena Media, som rör sig i en helt annan bransch.


Cibus Nordic Real Estate

Logotyp för Cibus Nordic Real Estate

Handlas på: Mid Cap Stockholm

Cibus har en tydlig inriktning mot livsmedelsbranschen. De äger en mängd fastigheter där hyresgästerna är företag inom dagligvaruhandel i Sverige och Finland. Detta innebär att de ofta har långsiktiga avtal med sina hyresgäster och stadiga återkommande intäkter. Merparten av intäkterna från fastighetshyra kommer från stora etablerade matvarukedjor som till exempel:

 • Coop
 • Kesko
 • S Group
 • Tokmanni

Cibus Nordic var det första svenska bolaget att erbjuda månadsutdelning, vilket gjort aktien väldigt populär bland utdelningsinvesterare. Aktien har gått väldigt bra och bolaget har levererat hyfsat stadiga siffror på intäktssidan de senaste åren, även om tillväxten inte varit överdrivet imponerande.

Cibus är ett intressant bolag som av allt att döma kommer fortsätta erbjuda stabila utdelningar och kan på många sätt betraktas som en ganska ”trygg” aktie. De långsiktiga hyreskontrakten inom livsmedelssektorn är relativt säkra investeringar, då detta är en mindre konjunkturkänslig bransch överlag.


Diös Fastigheter

Logotyp för Diös Fastigheter

Handlas på: Mid Cap Stockholm

Ett mellanstort fastighetsbolag vars aktie återfinns på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista. Diös är enligt egen utsago marknadsledande i 10 svenska städer med stor tillväxt. Deras fastigheter består av såväl kommersiella, som bostadsfastigheter. Bolaget grundades 2005 och noterades på börsen 2006.

Diös fastigheter finns framförallt belägna norrut i landet, från Dalarna och uppåt. De har stabila inkommande intäkter och många av deras hyresgäster kommer från kommuner och den skattefinansierade verksamheten. Största delen av intäkterna kommer från kontor, men Diös har en stor bredd på sitt bestånd, både vad gäller typ av fastighet och geografisk belägenhet.

Historiskt har Diös Fastigheter haft en stabil utdelning, ofta med hög direktavkastning. Dock har utdelningen blivit mindre i förhållande till aktiekursen då aktien dragit iväg uppåt i pris. Diös kan vara ett intressant case för den som vill bredda sina innehav och investera i fastigheter utanför storstäderna.


Bonäsudden Holding

Logotyp för Bonäsudden Holding

Handlas på: First North Stockholm

Bonäsudden Holding är ett hyfsat litet fastighetsbolag som förvaltar en mindre mängd fastigheter i Linköpingsregionen. Deras innehav består av både kommersiella fastigheter, bland annat inom offentlig service, och hyresbostäder.

Bonäsudden har en uttalad policy om ett mål att ge aktieägarna en stabil avkastning i form av återkommande stabila utdelningar. De har funnits på börsen sedan 2015 och delar ut pengar kvartalsvis.


ALM Equity

Logotyp för ALM Equity

Handlas på: First North Stockholm

ALM Equity är ett fastighetsbolag med verksamhet inom många områden inom fastighetsbranschen. De sysslar med:

 • Förvaltning och uthyrning av fastigheter – Bostäder, kommersiella och till kommuner.
 • Projektutveckling – Förvärv, utveckling och försäljning av bostäder, främst i Stockholm.
 • Entreprenad – Byggprojekt, samordning, kvalitetssäkring av upphandlingar.
 • Finansiering – Affärsstrukturering och anskaffning av kapital till förvaltningen och projektutvecklingen.
 • Digitala tjänster – Utveckling av mjukvarulösningar för information och diverse tjänster inom fastighetsbranschen, för att göra förvaltningen mer effektiv.

ALM Equity har funnits sedan 2006 och noterades 2012 på First North Stockholm.

En sak som skiljer ALM Equity från många andra noterade fastighetsbolag är att en majoritet av bolagets värde kommer från deras projektutveckling, snarare än förvaltningen. För utveckling och försäljning av bostäder, står ALM Småa Bostad, som i sin tur har fyra olika varumärken:

 • ALM Bostad – Bostadsutveckling mot förvaltare och privatkund.
 • Småa – Husutveckling för privata marknaden.
 • Järntorget – Bostadsutveckling, främst i Stockholmsområdet.
 • Abacus – Bostadsutveckling Stockholm, mot privatkund och förvaltare.

ALM Equity handlas både via stamaktie och en preferensaktie. Just preferensaktien är relativt populär bland småsparare, sannolikt tack vare dess höga direktavkastning som delas ut fyra gånger om året.


Sydsvenska Hem

Logotyp för Sydsvenska Hem

Handlas på: Spotlight Stock Market

Ett lite mindre bolag, med huvudsaklig verksamhet i södra Sverige, precis som namnet avslöjar. Skåne är mer specifikt den delen av landet där Sydsvenska Hem har sina fastigheter. Det är både hyreslägenheter, industrilokaler och andra kommersiella och kommunala hyresgäster.

Bolagets målsättning är att öka sitt förvaltningsresultat med 15% om året. De har även en utdelningspolicy som de nyligen uppdaterade under hösten 2021. De kommer att rikta in sig mer på tillväxt, men fortsatt försöka dela ut mellan 0–30 procent av förvaltningsresultatet framöver. Hittills har Sydvenska Hem delat ut fyra gånger om året.


Logistri

Logotyp för Logistri

Handlas på: Spotlight Stock Market

Logistri noterades 2017 och har haft en volatil resa under sin korta tid på börsen, framförallt med ett kraftigt ras våren 2020, för att sedan komma tillbaka rejält under den efterföljande perioden.

Inriktningen för Logistris fastigheter är lager och industri. De äger lokaler anknutna till stora vägar och hamnar som en viktig del i logistikkedjan för flera svenska företag. Fastigheterna är belägna i Stockholm och nedåt i landet, ända ner till Trelleborg.

Bolaget har hittills haft en relativt generös utdelningspolicy med hög direktavkastning som återkommer kvartalsvis. De drog dock in utdelningen år 2020, vilket var något av ett krisår för bolaget, precis som för många andra företag.


Logotyp för Link Prop Investment

Handlas på: Spotlight Stock Market

Link Prop Investment är ett litet och väldigt fokuserat fastighetsbolag. De äger indirekt ett fastighetsområde: Linköping Idédebatten 3 i Mjärdevi Science Park.

Mjärdevi Sciene Park är ett område där flera teknikföretag har sitt säte. Det är attraktivt beläget i anslutning till Linköping Universitet, nära Linköpings Centrum. Bland Link Props hyresgäster finns företag som LM Ericsson och Veoneer.

En investering i Link Prop är att betrakta som ett enkelt sätt att direktinvestera i en specifik fastighet. Det innebär en annan typ av risk än en investering i att bredare fastighetsbolag, men också en unik möjlighet.

Link Prop Investment etablerades av Catella 2015. Största ägare till Link Prop är M2 Asset Management.

Som de flesta fastighetsbolag har även Link Prop Investment en stabilt återkommande aktieutdelning som sker kvartalsvis, ofta med en relativt hög direktavkastning.


Halmslätten Fastighets

Logotyp för Halmslätten Fastighets

Handlas på: Spotlight Stock Market

Halmslätten är ett litet fastighetsbolag med ett par stora lokaler som används inom logistik. 2018 förvärvade de två lokaler:

 • Halmstad Vrangelsro 5:4
 • Umeå Logistiken 3

Hyresgästerna för båda dessa lokaler är företaget Martin & Servera som är en ledande grossist till restauranger i Sverige. Eftersom fastigheterna hyrs på långtidskontrakt av ett specifikt företag är de utrustade och anpassade för att passa just deras ändamål.

Med få fastigheter och fasta hyresgäster har Halmslätten givetvis stabila intäkter, som de i sin tur delar ut en del av med jämna mellanrum. De har historiskt haft en relativt hög direktavkastning och delar ut fyra gånger om året.


Tingsvalvet Fastighets

Tingsvalvet Fastighets

Handlas på: Spotlight Stock Market

Tingsvalvet är ännu ett förhållandevis litet fastighetsbolag med ett fåtal fastigheter belägna i Sverige. De äger ett par byggnader i Karlstad som hyrs ut till företag, bland annat i form av kontor, restauranger och lokaler inom detaljhandeln. Dessa fastigheter ligger centralt i Karlstad och är populära och välbesökta, vilket innebär en väldigt hög uthyrningsgrad.

Även Tingsvalvet delar ut en relativt hög del av sin vinst till aktieägarna, genom sina kvartalsvisa utdelningar.


Här kan du läsa fler artiklar om aktier. Om du inte redan har gjort det, rekommenderar jag varmt att kollar in Avanza och SaveLend, två av mina favoritplattformar att investera hos. Om du sparar i fonder bör du även kolla in SAVR, som är ett smart sätt att betala mindre i fondavgifter. Här kan du läsa en recension av SAVR!

Öppna ett gratis konto hos:

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg