Bästa investmentbolaget 2022: Vilka investmentbolag är bra att köpa aktier i?


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Ett vanligt tips till nybörjare inom aktier är att investera i investmentbolag. Det finns goda skäl till det och många av de svenska investmentbolagen har otroligt bra resultat historiskt. I den här artikeln tittar vi närmare på flera av de bästa investmentbolagen!

Bild på logotyper från många olika investmentbolag

För investeringar rekommenderar jag följande tjänster. Avanza och Nordnet för aktiehandel och vissa billiga indexfonder. SAVR (läs recension) för bästa pris på de flesta aktivt förvaltade fonderna. SigmaStocks (läs recension) för passivt investerande i aktier.

Öppna gratis konto hos:

Vilket är det bästa investmentbolaget att investera i?

Det historiskt bästa och mest populära investmentbolaget i Sverige är Investor. De har en lång historik av att skapa värde för aktieägarna, har vanligtvis en generös utdelningspolicy och har dessutom långvarigt ägande inom familjen Wallenberg och dess stiftelser. Det är bolaget som av många anses vara det bästa investmentbolaget i Sverige.

När det gäller tillväxt är Kinnevik ett av de allra bästa investmentbolagen. De har många intressanta innehav i sin portfölj, och ett öga för att hitta nya bolag på intressanta marknader. Deras filosofi ligger bra i tiden då de hela tiden är ute efter moderna smarta lösningar på befintliga problem. Kinnevik kan anses vara det bästa investmentbolaget för dig som främst vill investera i tillväxtbolag.

Det finns dock många intressanta case bland investmentbolagen, både svenska och utländska. I den här artikeln går vi igenom hela 22 investmentbolag som vi rekommenderar att du tittar närmare på!

Disclaimer

Alla investeringar är förknippade med risk och detta gäller givetvis även investmentbolag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida lönsamhet. Alla tips i den här artikeln är att betrakta som information och inspiration, inte som professionell rådgivning. Gör alltid din egen analys innan du handlar med värdepapper!

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag är ett företag som har som huvudsakliga affärsidé att investera i andra bolag. De kan investera i börsnoterade, eller onoterade bolag, eller både och.

Ofta har investmentbolagen olika inriktning, till exempel som Kinnevik som inriktar sig mycket på företag med digitala affärsmodeller. Eller Ratos som riktar in sig på lite mindre onoterade bolag och försöker vara med och driva tillväxt.

Var kan man investera i investmentbolag?

Det enklaste sättet att köpa aktier i investmentbolag är via nätmäklarna Avanza eller Nordnet. Det finns även fonder med investmentbolag, där den mest populära är Spiltan Aktiefond Investmentbolag.

Det enda undantaget är om du vill investera i investmentbolaget Spiltan. Det kan du endast göra via handelsplattformen Pepins.

Kolla gärna in vår artikel om de bästa bankerna för investeringar, om du vill veta mer om var du kan handla aktier!

Är det bra att investera i investmentbolag?

Det korta svaret är, ja det är ofta en bra idé att investera i investmentbolag. Men det finns givetvis bättre och sämre alternativ. Sedan är ju investmentbolag precis som vilka bolag som helst, de kan gå igenom bättre och sämre tider. Men historiskt sett har investmentbolagen faktiskt gått bättre än börsens generella index.

Ett enkelt sätt att jämföra, för att se hur bra investmentbolag kan vara, är genom att ställa upp Spiltan Aktiefond Investmentbolag mot Stockholmsbörsen index inklusive utdelning. Vi ser tydligt hur investmentbolagfonden drar ifrån index rejält genom åren:

Screenshot på Spiltan aktiefond investmentbolag jämfört med Stockholmsbörsen inklusive utdelning
Screenshot från Avanza (hämtad den 6 juli 2021)

Även om vi tittar på individuella investmentbolag och jämför med index så ser vi att flera av dem har presterat bättre. Här kan du se några jämförelser för utvecklingen på SIX30 Return Index och några av de svenska investmentbolagens utveckling över de senaste 20 åren (juli 2001 – juli 2021):

BolagAvkastning
Stockholmsbörsens 30 största bolag inklusive utdelningar424 %
Ratos278 %
Investor507 %
Latour1951 %
Lundbergföretagen1350 %
Öresund666 %
Svolder628 %

Detta är inte menat att vara en komplett lista, men bara ett exempel som visar att många av de kändaste svenska investmentbolagen överpresterat mot jämförbart index. Går vi tillbaka ännu längre i tiden så kommer vi se en ännu tydligare vinst från de bästa investmentbolagen. Notera också att investmentbolagen även brukar ha aktieutdelningar, något som inte är medräknat i kursutvecklingen. Skulle vi räkna med utdelning som dessutom återinvesteras, skulle vi se en ännu bättre prestation från investmentbolagen, jämfört med börsindex.

Som sagt innebär inte historisk avkastning någon garanti för framtida utfall. Det går inte med säkerhet att säga att en investering i investmentbolag idag kommer fortsätta vara lika bra. Men historiken ger åtminstone någonting att titta på. Många skulle nog hålla med oss om vi påstod att regelbundet sparande i välskötta investmentbolag med bra historik, kommer att vara en bra investering även om vi blickar framåt.

Det finns hur som helst många fördelar med att investera i investmentbolag, men eventuellt även några nackdelar.

Fördelar med investmentbolag

 • Bra historisk avkastning.
 • Du får automatisk riskspridning över flera bolag genom ett investmentbolag.
 • Drivs ofta av duktig ledning även kan påverka bolagen de investerar i.
 • Du kan få substansrabatt mot underliggande tillgångar.
 • Du slipper förvaltningsavgifter, som annars kan finnas i fonder.
 • Investmentbolag har ofta bra utdelning och utdelningshistorik.

Nackdelar med investmentbolag

 • Du måste köpa investmentbolag som ett paket och kan inte välja bort någon av deras investeringar.
 • Ibland handlas de till ett premium vilket höjer risken.
 • Du måste betala courtage när du köper och säljer, till skillnad från till exempel indexfonder.
 • Investmentbolaget kan förändra sin portfölj och ta bort eller lägga till innehav när de vill.

Vad gör ett investmentbolag?

Affärsidén för ett investmentbolag är i grunden väldigt enkel. De investerar i andra företag med målet att generera avkastning till sina aktieägare. Ofta har investmentbolag en långsiktig approach och vill bidra med mer än bara kapital genom sina investeringar. Det kan innefatta till exempel:

 • Hjälpa företaget att knyta kontakter.
 • Vara med aktivt i ledningen av företaget.
 • Bistå med juridisk hjälp och kompetens.
 • Vara en brygga för företaget att lansera på nya marknader.

Stora investmentbolag har ofta en väldigt kompetent och erfaren ledning, och en bred samlad kompetens att tillgå. Därför kan de hjälpa företag som befinner sig i en tillväxtfas, att ta sig vidare och expandera till nästa nivå.

Hur värderas investmentbolag?

Ett investmentbolag värderas huvudsakligen utifrån deras tillgångar, alltså deras investeringar i andra bolag. Om deras huvudsakliga innehav är noterade bolag är det lättare att räkna ut vad tillgångarna är värda. Om de har många onoterade innehav blir det mer komplicerat. Det finns några andra faktorer att ta hänsyn till för att reda ut vad ett investmentbolag är värt. Här är några av delarna du bör känna till, för att kunna värdera ett investmentbolag:

 • Substansvärde
 • Substansrabatt och substanspremie
 • Människorna som driver bolaget

Vad är substansvärde

Ett investmentbolag består i första hand av tillgångar, alltså de bolag de äger aktier i. Därutöver kan de ha en viss mängd kassa, som varierar i storlek mellan olika investmentbolag och deras strategi.

Värdet på alla tillgångarna hos ett investmentbolag är det som kallas för substansvärde. Det kan även vara så att de har lånat pengar till sina investeringar. Då måste skulderna dras av för att få fram det korrekta substansvärdet.

Ofta när vi ska värdera ett investmentbolag så tittar vi på substansvärdet för att avgöra vad dess värde är. Men det finns andra aspekter att ta hänsyn till, såsom de människor som arbetar med att leda företaget. Det återkommer vi till strax, men först ska vi titta på vad som menas med substansrabatt och premie.

Vad är substansrabatt och substanspremie

Vi kan som sagt ta reda på ett investmentbolags substansvärde, det vill säga: värdet av de underliggande tillgångarna, minus skulderna.

Om vi delar deras totala substansvärde med antalet aktier i investmentbolaget så får vi fram ett substansvärde per aktie. Om substansvärdet per aktie är högre än det faktiska aktiepriset just nu, så handlas investmentbolaget till en substansrabatt. Vi kan alltså köpa underliggande tillgångar till ett billigare pris genom investmentbolaget, än om vi skulle köpa aktier i de andra bolagen själva.

Om substansvärdet per aktie istället är lägre än nuvarande aktiepris så handlas investmentbolaget istället till en substanspremie. Det kan hända när intresset för ett specifikt investmentbolag är ovanligt stort, eller för att marknaden har oerhört stort förtroende för ledningens förmåga att generera bra avkastning.

Här är ett par exempel för att ytterligare tydliggöra substansrabatt och substanspremier:

Exempel 1: Vi tänker oss att Investor just nu har ett substansvärde på 500 kr per aktie. Samtidigt står aktiekursen i 400 kr. Vi kan alltså köpa tillgångarna till en substansrabatt på 100 kr, eller 20% rabatt.

Exempel 2: Om vi istället tänker oss att Investor har ett substansvärde på 500 kr per aktie, men aktiekursen står i 600 kr. Då kan vi köpa Investor till en substanspremie på 100 kr, eller 20% i premie.

Är det dåligt att köpa investmentbolag till en premie?

Generellt sett är det bättre att köpa investmentbolag till rabatt. Om det har en premie är det att betrakta som dyrare, och dessutom mer riskfyllt. Om börsen skulle vända, eller om marknadens syn på investmentbolaget skulle bli mer negativt, kan bakslaget till följd av premien bli dubbel.

Dels sjunker bolaget eftersom deras substansvärde sjunker. Men de sjunker ytterligare eftersom marknaden inte längre vill värdera bolaget till en premie. Då kan bolaget tappa mer, procentuellt sett, än de underliggande tillgångarna sjunker i värde.

Bolagets ledning, företagskultur och organisation

Som vi var inne på, finns det något mer i ett investmentbolag än bara själva substansvärdet. Det är också därför de ibland kan värderas över sitt substansvärde. Några saker att ta hänsyn till och fundera över när du investerar i investmentbolag är:

 • Ledningen – Vilka leder företaget, vilken erfarenhet har de och har de själva investeringar i bolaget?
 • Företagets kultur, rykte och nätverk – Har företaget ett brett nätverk som de kan använda för att lyfta bolagen de investerar i? Har de en historik av att hålla nere kostnaderna, jobba effektivt och skapa framgång?
 • Kompentens – Är investmentbolaget särskilt kompetenta och inriktade på att bygga upp en viss sorts verksamheter? Detta kan spela stor roll för hur väl de lyckas med sina investeringar.

Varför är PE-tal dåligt för att värdera investmentbolag?

P/E-tal är generellt sett ett bra nyckeltal för att värdera företag som tjänar pengar genom försäljning. Det blir ett mått som är hyfsat konsekvent och kan användas för att titta bakåt på intjäningsförmågan, samt göra antaganden om framtida inkomster och tillväxt.

Verksamheten för investmentbolag, samt hur de rapporterar sina vinster kan se lite olika ut. Det är vanligt att investmentbolag behöver redovisa sina vinster, även i orealiserad form. Det vill säga: om deras innehav har gått upp i värde, rapporterar investmentbolaget detta som en vinst. Även om de inte har sålt några aktier och ”tagit hem vinsten”.

En effekt av detta kan bli att när investmentbolagets innehav går upp mycket, så redovisas detta som mycket intäkter för bolaget. Då blir investmentbolagets P/E-tal samtidigt väldigt lågt. Detta kan förstås ske även i motsatt riktning.

Effekten av detta blir att det för många investmentbolag inte ger en rättvis bild av företagets förmåga att tjäna pengar, att titta på P/E-talet och dess utveckling. Därför är substansvärdet ett betydligt bättre mått på investmentbolagets värde.

Bästa svenska investmentbolagen

Här några av de bästa investmentbolagen på den svenska börsen. De flesta av dessa är stora bolag som funnits länge. De har en lång historik av att generera bra avkastning till aktieägarna.

Investor

Logotyp Investor AB

Sveriges mest kända investmentbolag, och en sann folkfavorit som varit med länge är Investor. Det grundades och styrs av Wallenbergfamiljen och dess stiftelser sedan många generationer tillbaka. Detta är både det största och det äldsta investmentbolaget i Sverige. Från början grundades Investor ur Stockholms Enskilda Bank (SEB), för att göra det möjligt för företaget att investera i industribolag.

Investor och deras investeringar kan delas upp i tre delar:

 • Noterade bolag
 • Onoterade bolag
 • EQT

Bland de noterade innehaven hittar vi storbolag som bland annat:

 • Atlas Copco
 • ABB
 • Astra Zeneca

Bland de onoterade finns till exempel:

 • Mölnlycke
 • Permobil
 • Sarnova

Investor är majoritetsägare i EQT som kom in på börsen 2019. EQT är ett riskkapitalbolag med intressen i en mängd olika investeringar runt om i världen inom många sektorer, bland annat:

 • Industri
 • Hälsa/friskvård
 • Fastigheter
 • Finansiella tjänster

Investor har en väldigt lång historik av att lyckas generera avkastning till aktieägarna och de har även delat ut en hel del pengar genom åren. Många anser Investor vara Sveriges bästa investmentbolag.

Läs mer om Investor hos Avanza & Nordnet eller kolla in deras officiella hemsida!


Kinnevik

Logotyp för Kinnevik

Kinnevik är ett investmentbolag som stöpts om flera gånger genom åren, då flera stora innehav tagits ur deras portfölj. Bolag som Zalando och Millicom är några exempel på tidigare innehav i Kinnevik.

Kinnevik har funnits sedan 1936 och deras fokus ligger på tillväxtbolag. På senare tid har en stor del av innehaven varit inom digitalisering av olika tjänster, allt ifrån e-handel, till e-hälsa och livsmedelsföretag.

Några av Kinneviks innehav är:

 • Tele2 – Kinnevik är största ägare i telekombolaget.
 • Global Fashion Group – E- handel för kläder och mode på tillväxtmarknader.
 • Teladoc Health – Stort globalt bolag inom e-hälsa
 • MatHem – E-handel inom livsmedel i Sverige.

Kinnevik är ett bolag med lång erfarenhet, god historik och en förståelse för tillväxt. Om du vill ha en bra spridning på små och medelstora tillväxtbolag, på många olika marknader, är Kinnevik definitivt ett av de bästa investmentbolagen att titta närmare på.


Svolder

Logotyp för Svolder

Svolder är ett investmentbolag som riktar in sig på börsnoterade små och mellanstora bolag. Det här investmentbolaget har handlats på Stockholmsbörsen sedan 1993 då de bildades av en liten grupp medarbetare hos Alfred Bergs Kapitalförvaltning.

Namnet till bolaget kommer från det så kallade ”slaget vid Svolder”, ett krig mellan nordiska kungar under vikingatiden. Det är just nordiska bolag som ligger i fokus för Svolders investeringar, även om de numera specifikt tittar mest på Sverige.

Svolder har en ganska bred och bra portfölj där de största innehaven är:

 • Troax – Tillverkar stängsel och andra skydd som används inom industrin.
 • Nordic Waterproofing – Tillverkar produkter som tätar och isolerar på fastigheter.
 • GARO – Tar fram produkter inom el, till exempel eluttag för bilparkeringar.
 • New Wave Group – Äger varumärken inom detaljhandel till exempel glasmärket Kosta Boda och klädmärket Craft.
 • XANO Industri – En koncern inom tekniksektorn som fokuserar på bland annat automation inom industrin.

Ratos

Logotyp för Ratos

Ratos är ett svenskt investmentbolag som riktar in sig på onoterade bolag i första hand. En gång i tiden var Ratos en grossist inom järnhandeln, innan de stöptes om till investmentbolag. Om man tittar bakåt i grafen för utvecklingen av Ratos aktie, ser man att det varit en hel del upp och ner genom åren.

I Ratos portfölj hittar du bland annat:

 • Plantasjen – Ledande i Norden inom trädgård, växter och dylik inredning. Norskt bolag, med bland annat butikerna Plantagen här i Sverige.
 • Aibel – Olje- och gasindustri med tekniska lösningar och drift.
 • Speed Group – Logistikföretag med lager- och personallösningar inom lagerhantering och distribution.
 • Vestia – Byggföretag baserat i Göteborg.

Ratos kan vara en intressant investering om du vill ta del av onoterade bolag som är svåra att komma åt.


Lundbergföretagen

Logotyp för Lundbergföretagen

Lundbergs började som ett byggbolag en gång i tiden. Det blev sedan mer av en fastighetsförvaltare och till slut ett regelrätt investmentbolag. Bolagets historia är också en familjehistoria med familjen Lundberg som ägt och drivit företaget i flera generationer.

I Lundbergföretagens portfölj hittar vi än idag en hel del fastigheter, men även andra innehav. Några av de största är:

 • Holmen – Skogsindustriföretag, tillverkar produkter av papper.
 • Lundbergs Fastigheter – Äger och driver bostadsfastigheter i 10 svenska städer.
 • Hufvudstaden – Börsnoterat svenskt fastighetsbolag.
 • Indutrade – Säljer komponenter och system till industrin

Lundbergföretagen är dessutom största ägare till ett annat börsnoterat svenskt investmentbolag, nämligen Industrivärden. En intressant detalj gällande det som kan vara bra att känna till är att detta kan ge en extra substansrabatt. Om både Industrivärden och Lundbergföretagen handlas till rabatt, blir den faktiska rabatten du får genom att köpa Lundbergs till och med något högre än rabatten som anges hos Industrivärden.


Industrivärden

Logotyp för Industrivärden

Industrivärden har en historia som liknar Investors. Under första halvan av 1900-talet var det inte tillåtet för banker att investera i industrisektorn. För komma runt detta bildade Handelsbanken företaget Industrivärden 1944. Tidiga innehav i bolagets portfölj var Ericsson och SCA och dessa finns kvar i portföljen än idag.

Industrivärden investerar i stora svenska börsnoterade bolag. Deras portfölj består av:

 • Volvo
 • Sandvik
 • Essity
 • Handelsbanken
 • Ericsson
 • SCA
 • Skanska

Om du kan köpa Industrivärden till substansrabatt kan det vara ett bra tillfälle att köpa aktien. De har långsiktiga positioner i fina svenska storbolag. Det är dock svårt att se värdet av en investering i Industrivärden om du inte får någon substansrabatt.


Latour

Logotyp för Latour

Latour har funnits på börsen sedan 1985. De har varit oerhört framgångsrika, till stor del tack vare huvudägaren Gustaf Douglas och hans sinne för affärer. Med företag som Investor som förebilder, byggde Douglas upp sitt Latour till att bli ett av Sveriges största och mest framgångsrika investmentbolag.

Latour har en bred portfölj och de investerar i huvudsak i börsnoterade företag. Några av deras största innehav är:

 • Assa abloy – Låsföretag och det absolut största innehavet i Latours portfölj.
 • Sweco – Svenskt teknikkonsultföretag
 • Tomra – Återvinningsföretag, kända för sina pantautomater.

Förutom de börsnoterade innehaven har Latour även en portfölj med mindre företag som de är ensamma ägare av. Det är främst olika mindre industriföretag som utvecklar produkter för verkstad.

Latour är ett av Sveriges mest populära investmentbolag och har den bästa utveckling under den tiden de har varit verksamma. Om du kan köpa Latour till substansrabatt är det sannolikt alltid en bra investering.


Creades

Logotyp för Creades

Creades är ett relativt nytt investmentbolag på den svenska marknaden. De grundades 2012 och deras fokus är också på moderna digitala lösningar i branscher där det kan finnas ett behov av ny teknik.

Creades grundare heter Sven Hagströmer och han har en historia i att driva ett annat investmentbolag, Öresund, tillsammans med Mats Qviberg. När de gick skilda vägar så bildades Creades. Namnet bygger på orden ”creative destruction”, vilket är ett nationalekonomiskt begrepp som syftar till det som sker när ny teknik är med och byter ut gamla strukturer i ett samhälle.

I Creades portfölj finns både noterade och onoterade innehav, bland annat:

 • Avanza – Den stora svenska banken för aktie- och fondsparande med mera.
 • Apotea – Nätapotek
 • Instabox – Frakttjänst och logistiklösning för e-handel

Creades har haft en fantastisk avkastning och många av deras innehav har gått enormt bra. Värt att förstå är att det är deras investering i Avanza som är deras absolut största innehav, som också har drivit en stor del av kursutvecklingen under åren 2019 – 2021.


Öresund

Logotyp för Öresund

Som vi var inne på drevs Öresund tidigare av Hagströmer och Qviberg. Bolaget Öresund är dock gammalt och har funnits ända sedan 1890. I början var det snarare ett försäkringsbolag, men har fungerat som investmentbolag sedan 1960-talet.

När Hagströmer och Qviberg splittrades delade de upp bolagets tillgångar. Det som gick till Qviberg blev starten på det nya Öresund. Idag är deras största innehav:

 • Bilia – Personbilsförsäljning och service
 • Catena Media – Marknadsföring inom i-Gaming
 • Scandi Standard –Livsmedelsproduktion baserad på kyckling

Öresund fokuserar på nordiska bolag och har traditionellt haft en vision om att generera bra värde för aktieägarna. De har låga omkostnader för verksamheten och kan vara ganska aktiva på marknaden när läge uppstår.


Bure Equity

Logotyp för Bure

Bure är också ett ganska nytt investmentbolag. Deras historia är unik då de har sitt ursprung i den gamla socialdemokratiska idén om löntagarfonder, som avvecklades 1992. När löntagarfonderna avskaffades av den borgliga regeringen, fick vissa företag som hade tvingats betala in till fonderna, tillbaka pengar. De pengarna blev startkapital för nya investmentbolag som skulle förse onoterade bolag med riskkapital. Ett av dessa investmentbolag var alltså Bure, som till stor del ägs och drivs av familjen Tigerschiöld.

Bure investerar både i börsnoterade och onoterade bolag. Den största delen av portföljen är de noterade företagen, och några av de största positionerna är:

 • Mycronic – Tillverkar maskiner som används bland annat inom tillverkning av elektronik.
 • Vitrolife – Utvecklar produkter inom fertilitet, det vill säga hjälp för människor att skaffa barn, även senare i livet.
 • Bure Growth – Dotterbolag som investerar i onoterade tillväxtbolag.

Embracer

Logotyp för Embracer Group

Embracer benämns inte alltid som ett typiskt investmentbolag, men med tanke på hur deras verksamhet ser ut är det inte orimligt att kalla dem för just detta. De är verksamma inom TV- och datorspelsbranschen. De äger en portfölj med egna titlar och spelserier, men investerar i, och förvärvar många spelutvecklare runt om i världen.

Embracer Group hette tidigare THQ Nordic och var ett betydligt mindre företag. Nu innefattar gruppen över 240 spelfranchises, långt över 60 spelstudios och de är aktiva i över 40 länder. I Embracer ingår bland annat:

 • THQ Nordic – Ligger bakom spel som Elex, Kingdoms of Amalur och Chronos.
 • Koch Media – Ligger bakom spel som Dead Island, Homefront och Saints Row.
 • CoffeeStainStudios – Kända för spelen Valheim, Goat Simulator och Deep Rock Galactic.
 • Amplifier Game Invest – Dotterbolag som investerar i spelutvecklare.

Embracer har sitt huvudkontor i Karlstad och drivs av grundaren Lars Wingefors. Han har gått igenom en fantastisk tillväxtresa med bolaget och är mycket omtyckt av många av Embracers aktieägare.


Spiltan

Logotyp för Spiltan

Investment AB Spiltan sticker ut mot de andra svenska investmentbolagen på flera sätt. En sak som skiljer sig är att Spiltan endast handlas via handelsplatsen Pepins. Det är en investerarplattform som i huvudsak erbjuder handel med svenska tillväxtföretag.

Spiltans historia går tillbaka till 1985, då som sparklubben Galten för ett fåtal medlemmar. När bolaget sedan bildades tog de namnet Spiltan (spilta = hästbås) för att representera grundarnas bakgrund som folk från landet.

Per H Börjesson, stor profil bland aktieintresserade i Sverige har varit VD sedan start. Hans stora inspiration är Warren Buffett och ibland kallas han för Sveriges Warren Buffett. Han har även skrivit en del böcker om aktiesparande som är läsvärda.

I Spiltans investmentportfölj ingår:

 • Paradox – Den svenska spelutvecklaren står för en stor del av Spiltans framgångsrika avkastning.
 • Spiltan Fonder – Det egenägda fondbolaget med flera väldigt populära fonder.
 • Coolstuff – E-handel som erbjuder unika och roliga prylar, inklusive egna varumärken.
 • Kuststaden – Fastighetsbolag som äger och producerar svenska fastigheter främst i södra Sverige nära kusten.

En faktor som kan vara avskräckande för vissa när det gäller Spiltan, är det endast går att handla aktier i bolaget via Pepins. Det innebär att du i dagsläget inte kan ha dem på ett ISK. Det kan möjligtvis vara en av anledningarna till att Spiltan ofta handlas till en substansrabatt, vilken gör att bolaget framstår ändå som en ganska attraktiv investering.


Mindre och nyare investmentbolag

Här är några lite mindre och förhållandevis nya investmentbolag som kan vara intressanta att titta närmare på.

VNV Global

logotyp för VNV Global

VNV Global hette tidigare Vostok New Ventures och är noterade på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista. Deras fokus ligger till stor del på onoterade bolag, med flera investeringar på tillväxtmarknader. Några av deras innehav är:

 • Babylon – Londonbaserat bolag inom digital hälsa.
 • Voi Technology – Skandinaviskt bolag känt för sina elscootrar.
 • Hungry Panda – Matleveranser i Asien, Europa och Nordamerika.

Stockwik förvaltning

Logotyp för Stockwik Förvaltning

Stockwik investerar främst i lite mindre svenska bolag. De letar efter bolag som är stabila och välskötta med syfte att vara med som långsiktig aktieägare. Några av bolagen i Stockwiks portfölj är:

 • TEAM Hälso & Friskvård – Friskvård riktat främst mot företag.
 • Admit – Ekonomiföretag med tjänster inom redovisning, lönehantering med mera.
 • Däckbolaget – Ett av flera innehav i Stockwiks portfölj som sysslar med däck och fordonsservice.

Seafire

Logotyp för Seafire

Seafire förvärvar och är med och driver lönsamma tillväxtbolag. Några av deras innehav är:

 • Nordbutiker – E-handel inom elfordon som elcyklar och elsparkcyklar.
 • Linguacom – Företag med tjänster inom tolk, översättning, utbildning inom språk med mera.
 • Åkerstedts – Tillverkar fläktar för industri och ventilation.

Dividend Sweden

Logotyp för Dividend Sweden

Dividend Sweden har funnits sedan 2013 och investerar huvudsakligen i små börsnoterade företag. De hjälper företagen med finansiering och har som mål att generera en stadig avkastning till aktieägarna. Några av bolagen som Dividend Sweden investerar i är:

 • Papilly – Friskvård och hälsa, med bland annat digitalt program för stresshantering.
 • Imsys – Tillverkar egna datorkomponenter och hårdvarulösningar som är användbara i mycket modern teknik.
 • Spiffbet – iGamingbolag aktiva inom kasinospel och sportsbetting.

Abelco

Logotyp för Abelco

Abelco investerar i en stor del onoterade bolag, samt några noterade i Skandinavien och Sydostasien. En stor del av investeringarna kretsar kring IT och online-baserade tjänster. I Abelcos portfölj hittar vi bland annat:

 • QuickBit – Svenskt bolag inom fintech med tjänster för handel av kryptovalutor.
 • iCandy Interactive – Litet mobilspelsföretag noterat på den australiensiska börsen.
 • ESPL (Esports Players League) – Medianätverk för e-sport, grundat i Sydostasien.

Volati

Logotyp för Volati

Volati har funnits sedan 2003 och investerar långsiktigt i bolag som är eller kan bli marknadsledande i sitt område, med starkt kassaflöde, till en sund värdering. Några av deras investeringar är:

 • Salix Group – Äger verksamheter som förser byggbranschen och detaljhandeln med material.
 • Akademibokhandeln – Ledande bokhandel i Sverige. Äger även varumärkena Bokus och Bokus Play.
 • Corroventa – Utvecklar och säljer produkter för att hantera till exempel fuktskador, dålig lukt och radon i fastigheter.

Linc

Logotyp för Linc

Linc investerar i så kallade Life Science-bolag på den nordiska marknaden. Det innefattar en mängd noterade och onoterade bolag verksamma inom bland annat medicinteknik, utveckling av läkemedel, forskning inom många områden inom sjukvård med mera. Några av bolagen i Linc:s portfölj är:

 • FluoGuide – Noterat bolag som utvecklar produkter inom cancerbehandling.
 • AdderaCare – Noterat bolag som fokuserar på utveckling av produkter för personer med funktionsnedsättningar av olika slag.
 • Animal Probiotics – Onoterat bolag med fokus på djurhälsa genom probiotika för husdjur.

Bästa utländska investmentbolagen

Det finns givetvis bolag utomlands som fungerar på snarlikt vis som de svenska investmentbolagen. Ibland finns nyansskillnader i hur de opererar och vissa bolag klassas som holdingbolag, och andra som investmentbolag. Här tar vi med några vars verksamhet liknar de svenska investmentbolagens, oavsett vad de kallas på engelska.

Berkshire Hathaway

Logotyp för Berkshire Hathaway

Sannolikt världens mest kända investmentbolag, även om det ofta refereras till som ett multinationellt holdingbolag eller konglomerat. Började som ett textilföretag på 1800-talet men utvecklades av Warren Buffett till att helt och hållet syssla med investeringar under senare halvan av 1900-talet. Några av Berkshire Hathaways största positioner är:

 • Apple – En av Warren Buffetts senare investeringar som varit med i portföljen sedan 2016.
 • Coca-Cola – En av de mest kända investeringarna som Berkshire Hathaway gjort som genererat en betydande del av deras avkastning sedan de tog in läskedrycksjätten omkring 1988–1989.
 • BYD – Berkshire Hathaway har en stor position i BYD, den kinesiska biltillverkaren. Buffett och Berkshire Hathaway är största aktieägare i bolaget som funnits med i portföljen sedan 2008.

Prosus

Logotyp för Prosus

Investmentbolaget Prosus är noterade på den nederländska börsen. De är en avknoppning från det sydafrikanska bolaget Naspers. Idén med avknoppningen var att Prosus skulle ha olika internetföretag i fokus och bland annat investera i digitala tillväxtbolag runt om i världen.

Deras största innehav är det kinesiska konglomeratet Tencent, som kan sägas vara ett investmentbolag på egen hand det med. För svenskar som vill investera i Tencent är Prosus det lättaste sättet att få åtkomst, då det kan vara lite mer omständligt att investera direkt på Hongkongbörsen.

Men Prosus är mer än bara Tencent, de har många bolag i sin portfölj, bland andra:

 • Tencent – Det stora kinesiska teknikbolaget.
 • Codecademy – Internetbaserade utbildningar inom programmering.
 • Udemy – Plattform för online-utbildningar.
 • Delivery Hero – Ett av de främsta globala matleveransföretagen, noterat på tyska börsen.
 • AutoTrader – Sydafrikas ledande marknadsplats för att köpa och sälja fordon.

Sonae SGPS SA

Logotyp för Sonae

Stort investmentbolag, också refererat till som globalt konglomerat. Sonae är baserade i Portugal och har många stora investeringar inom flera sektorer, bland annat:

 • Livsmedel, hälsa och friskvård.
 • Mode.
 • Detaljhandel inom elektronik.
 • Sportkläder.
 • Finansiella tjänster.
 • Teknikföretag kopplade till detaljhandel – allt ifrån cybersäkerhet till telekombolag.
 • Fastigheter inom detaljhandeln såsom shoppingcenter.

Sampo

Logotyp för Sampo Group

Sampo är en koncern med huvudsaklig verksamhet att förvalta och driva en mängd försäkringsbolag. De är även majoritetsägare i banken Nordea. Detta är inte ett klassiskt investmentbolag, men har mycket gemensamt med den bolagsformen, vilket är varför vi valt att ta med det på den här listan. Sampo moderbolag äger försäkringsbolag och grupper i flera länder, bland annat:

 • If – Försäkringsbolag med verksamhet i Sverige och Estland.
 • Mandatum – Kapitalförvaltning och försäkring i Finland.
 • Hastings Group – Sampo är majoritetsägare i detta försäkringsbolag med verksamhet i Storbritannien.
 • Topdanmark – Kapitalförvaltning och försäkring i Danmark.

Är investmentbolag och fonder samma sak?

Nej, investmentbolag är aktiebolag och drivs som företag med egen bolagsordning, styrelse och så vidare. Fonder är förvaltat kapital som fördelas på olika värdepapper.

Det finns vissa likheter, vilket är anledningen till att vissa ibland blandar ihop investmentbolag och fonder. När du köper en fond får du genom fonden del av ett ägande i ett antal olika aktiebolag. När du köper ett investmentbolag får du också detta, genom investmentbolagets ägande.

Investmentbolag handlas som aktier över en börs, och fonder handlas på fondmarknaden. Det finns även fonder som inriktar sig på att investera i just investmentbolag.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg