Vad händer om man får en betalningsanmärkning?


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

En betalningsanmärkning betyder inte per automatik att personen ifråga är kreditsvag eller slarvig, i synnerhet inte om det är en engångsföreteelse. För att undvika obetalda fakturor är det en god idé att kontrollera köparens kreditvärdighet vilket du gör genom att beställa en kreditupplysning.

Vad händer vid betalningsanmärkning? Bild på spargris som sjunker under vatten

Vem får göra en kreditupplysning?

I Sverige sker kreditupplysningar genom godkända kreditupplysningsföretag, exempelvis företaget UC. Det innebär att det krävs ett särskilt tillstånd för att bedriva en kreditupplysningsverksamhet, vilket är viktig säkerhetsaspekt för samtliga inblandade parter.

Inte minst då uppgifter som namn och adress, inkomst samt eventuella fastighetsinnehav och betalningsanmärkningar samlas in och lagras i kreditupplysningsföretagens register.

En kreditupplysning bör användas i förebyggande syfte för att uppskatta en privatpersons eller ett företags kreditvärdighet. I det avseendet kan det vara bra att känna till några av de riktlinjer som kreditupplysningsföretagen har att rätta sig efter, vilket bland annat omfattar bedömningen grunder.  

Varje bedömning ska grunda sig på personens/företagets aktuella betalningsförmåga, vilket betyder att betalhistoriken ska betraktas som sekundär (även om den av naturliga skäl utgör en del i ett helhetsperspektiv).

Vad händer om jag får en betalningsanmärkning?

Det är viktigt att du har koll på eventuella betalningsanmärkningar, vilket gäller både för företagare och privatpersoner. En anledning är att kreditvärdigheten ökar om du undviker att hamna i kreditupplysningsföretags register på grund av obetalda skulder.

Såväl företagare som privatpersoner gagnas av att inte ha några anmärkningar, inte minst i samband med en eventuell låneansökan. Sannolikheten att din låneansökan blir beviljad är avsevärt mycket större om det inte finns några betalningsanmärkningar registrerade.

Om du har en betalningsanmärkning i samband med att du inte kunnat återbetala ett tidigare lån, är det givetvis ofta ett förhinder för framtida lån.

Är du företagare är det dessutom viktigt ur ett förtroendeperspektiv, i synnerhet gentemot kunder, leverantörer, samarbetspartners och eventuella investerare. Det är enkelt att kontrollera eventuella betalningsanmärkningar genom att kontakta någon av landets rikstäckande upplysningsföretag.

Exempel på vanliga betalningsanmärkningar:

  • Betalningsföreläggande: betalda skulder som handhas av Kronofogden
  • Tredskodom: obetalda skulder vid utebliven närvaro vid domstolsförhandling
  • Missbruk av krediter: obetalda skulder orsakad av övertrasserade bankkonton
  • Konkurs: obetalda skulder orsakade av avsaknad av likvida medel
  • Restförda skatter: obetalda skulder orsakade av obetalda skatter

Så undviker du betalningsanmärkningar

Oavsett om du läser detta i egenskap av företagare eller privatperson finns det en hel del du kan göra för att undvika betalningsanmärkningar. Med hjälp av nedanstående åtgärder kan du både förebygga och undvika att hamna i kreditupplysningsföretagens register över personer/företag med obetalda skulder.

Betala i tid

Fakturor som betalas i tid är det säkraste sättet att undvika betalningsanmärkningar. Skulle du trots allt missa att betala kan det vara bra att veta att det kommer en påminnelsefaktura, vilket betyder att du får en andra chans. Den vill du inte missa.

Förbered dig i god tid

Genom att använda tjänster som autogiro kan du förbereda dig i god tid inför en längre ledighet eller extra hektisk period. Har du inte möjlighet att betala via autogiro kan du registrera återkommande fakturor flera månader framåt, eller nyttja tjänsten ”återkommande betalning” (erbjuds av flertalet banker).

Överlåt dina administrativa sysslor

Är du företagare kan du överlåta dina administrativa sysslor tillfälligt eller permanent genom att anlita en administratör eller ekonom. Har du som privatperson ingen möjlighet att vidta någon av de förebyggande åtgärder som föreslås i föregående punkt kan du försöka få hjälp av en familjemedlem eller en nära vän.

Håll koll på din ekonomiska situation

Tjänsten kan inte bara nyttjas för att granska andras kreditvärdighet men också för att granska din egen. Ta chansen och begär en kreditupplysning på dig själv för att hålla koll på din aktuella ekonomiska situation.

Vad händer om ett ärende går till inkasso?

Det bästa sättet att undvika ett inkassokrav är förstås att betala i tid. Skulle ett ärende ändå gått till inkasso är det inte detsamma som att få en betalningsanmärkning. Det är inte heller detsamma som att ärendet redan har skickats till Kronofogdemyndigheten för hantering.

När ett ärende går till inkasso skickas ett så kallat inkassokrav ut. Skulle betalning utebli även i det läget kommer ärendet att lämnas över för hantering av Kronofogdemyndigheten. Har det gått så långt bör åtgärder vidtas för att minimera skadan. Det man kan göra är att kontakta den instans som står bakom inkassokravet för att diskutera en möjlighet lösning (som en amorteringsplan, till exempel).

Tips! Även om du har möjlighet att betala ditt inkassokrav bör du informera inkassobolaget så snart skulden är betald. På så vis har du gjort allt du kan för att minska risken att ärendet går vidare till Kronofogdemyndigheten trots allt.

Felaktigt registrerade uppgifter?

Personer och företag som redan förekommer i kreditupplysningsföretagens register har i skrivande stund ingen möjlighet att stryka sig. Skulle det visa sig att det finns missvisande, eller rent av felaktigt registrerade uppgifter, åligger det kreditupplysningsföretaget ifråga att korrigera de uppgifter som inte stämmer.

I samband med att kreditupplysningsföretaget ifråga får in en anmälan om felaktigt registrerade uppgifter görs en bedömning av ärendet. För att bedömningen ska bli så rättvisande och korrekt som möjligt behöver den baseras på rådande förhållanden vid tidpunkten för betalningsanmärkningen.

I händelse att bedömningen visar på faktiska felaktigheter kommer dessa att raderas, vilket i normala fall sker efter antingen tre år eller fem år: Treårsregeln omfattar icke fysiska personer som inte bedriver näringsverksamhet, femårsregeln omfattar juridiska personer i form av aktiebolag eller liknande.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg