Hur kan man investera i guld 2022? Guide till gyllene råvaruinvestering


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Guld som investering - en guide

Guld är en ädelmetall som sedan århundraden tillbaka har använts som betalningsmedel och värdebeständig tillgång, men naturligtvis också till diverse typer av utsmyckning. Guld är tillsammans med silver, en av de mest populära råvarorna att investera i som värdebevarande medel.

Guld har högsta status bland ädelmetaller och brukar symbolisera excellens, dekadens och prestige och har sedan urminnes tider associerats med kungligheter, adel och statssymboler. Det är inte för intet som högsta pris och första plats belönas med en guldmedalj. 

Men vad är egentligen guld och varför ska man investera i denna ädelmetall? Vilka investeringsalternativ finns om man vill ge sig in i guldhandeln? Vilka faktorer styr guldpriset? Och hur är det nu – är guld verkligen en bra investering?

I den här artikeln ska vi besvara ovanstående frågor och förhoppningsvis bli lite klokare när det kommer till guld och dess investeringsmöjligheter.

Vad är guld?

Guld (Au) är ett grundämne som alltså tillhör gruppen ädelmetaller. Guldets tekniska användningsområden är begränsade då ämnet är alldeles för mjukt för att egentligen lämpa sig för dessa ändamål men guld är också den metall som är mest formbar och kemiskt tålig. Dess hårdhet kan dock förbättras med hjälp av legering då små mängder av andra metaller tillsätts.  

Guld återfinns också i dagens industri i form av produkter som används inom tandvård och elektronik (i form av bland annat satelliter) där dess främsta förmåga ligger resistens mot oxiderande korrosion.

Kort om guldets historia

Guld tros vara den första metallen som togs i bruk av människan då dess mjukhet tillåter bearbetning utan uppvärmning. Guldföremål dyker upp i den europeiska historien så tidigt som 5000 f. Kr. medan guld togs i bruk än tidigare i Nubien (södra Egypten och norra Sudan). Den egyptiska guldsmedskonsten antog så pass avancerade former att de än idag anses svåra att kopiera och efterlikna. 

Den första guldmynten tillverkades med största sannolikhet i Mindre Asien (den halvö i västra Asien som upptar större delen av nuvarande Turkiet) omkring 600 f.Kr. 

Varför ska man investera i guld?

Historiskt sett är guld den säkraste och mest stabila investeringen man har kunnat göra då denna ädelmetall inte påverkas av yttre faktorer så som luft och vatten och dessutom går att smältas ner och användas om och om igen. Guld är alltså mycket hållbart ur ett fysiskt perspektiv och går heller inte att framställa på konstgjord väg, som man exempelvis numera kan göra med diamanter. 

Idag finns det flera goda anledningar till att investera i guld, men de mest fundamentala är följande:

Skydd mot inflation

Historiskt sett har guld visat sig vara en trygg och stabil investering och framförallt i tider av hög inflation. När pengavärdet sjunker behåller guldet sitt värde i och med att det endast finns tillgängligt i en begränsad mängd och därmed är beständigt. 

Vid inflation, då övriga priser i ekonomin ökar, brukar även guldvärdet öka – medan valutan gör det motsatta och förlorar sin köpkraft. Guld har använts som betalningsmedel i minst 3000 år, och har under denna tid aldrig förlorat sitt värde. 

Riskspridning

Aktier, fonder, räntepapper och valutor är tillgångar som påverkas av övriga fluktationer i ekonomin så som företagskonkurser, valutakrascher, inflation och ekonomiska, politiska och humanitära kriser. Guld däremot har historiskt sett presterat som bäst när den övriga aktiemarknaden gått som sämst. 

Eftersom guld tenderar att inte korrelera med aktiemarknaden anses denna ädelmetall vara ett bra alternativ för att bredda sin portfölj och sprida ut risken. Många framgångsrika investerare ser till att alltid ha en viss mängd guld i sina investeringsportföljer då guld anses vara lite som en taktisk hedge mot fallande aktiepriser. 

Vid stora plötsliga krascher då hela finansmarknaden plötsligt vill minska risken i portföljen, brukar guld inledningsvis kunna följa med i fallet. Återhämtningen följer dock ofta ett annat mönster, och det är många gånger där som guld kommer till sin rätt som hedge i marknaden.

Konkret tillgång

I en ekonomi där många investeringar bygger på spekulation och förhoppning, föredrar många att också investera i något greppbart och konkret. I synnerhet fysiskt guld kan vara en välbehövlig kontrast till övriga investeringar.

De bästa sätten att investera i guld

Hur man vill och bör investera i guld skiljer sig från person till person och en rad olika faktorer spelar in. En del vill investera genom att ge sig in och spekulera i guldpriset, medan andra bara vill ha en värdebevarande tillgång tryggt vilande i ett bankfack. Kunskap, kapital och önskad risk är andra faktorer som är avgörande när det kommer till vilken typ av guldinvestering som är mest fördelaktig. 

Nedan beskriver vi kortfattat de tre investeringssätt som vi generellt anser vara de bästa.

Guldklimpar från guldgruva

Guldaktier och ETF:er

Att investera i guldaktier och ETF:er (guldfonder) är ett enkelt sätt att investera i guld över börsen. Guld-ETF:er skiljer sig också från vanliga fonder i och med att man kan köpa och sälja dem flera gånger om dagen. Många av ETF:erna inriktade på guld har fokus på aktier i gruvbolag som sysslar med utvinning av ädelmetaller.

Guldaktierna innefattar bolag som på något sätt har guld och ädelmetaller som huvudsakliga sysselsättning i någon form, många gånger handlar det om gruvbolag som driver gruvdrift och letar ädelmetaller. De reagerar ofta kraftigt på förändringar i guldpriset, likt en guldinvestering med viss hävstångseffekt. Stiger guldpriset, kommer dessa aktier ofta att stiga ännu mer.

Guldcertifikat

Att investera i guld via certifikat är smidigt på så sätt att man avsäger sig alla kostnader och praktiska dilemman som kommer med förvaring och transport av fysiskt guld. Dessutom möjliggör denna investeringsform kortsiktig spekulation i guldprisets upp-och nedgångar. 

Här är några av de enklaste guld-tracker-certifikaten för dig som vill ha smidig exponering mot guldpriset:

Fysiskt guld 

Fysiskt guld är en trygg och konkret investering i en växande digital värld och kan fungera som både värdebevarare och skydd mot inflation. 

Olika sätt att investera i guld

Att investera i guld kan göras på olika vis genom olika metoder. Nedan går vi igenom en rad olika alternativ. 

Fysiskt guld

I investeringssyfte köps fysiskt guld oftast i i tackor eller i myntform, men även smycken och andra detaljer räknas givetvis in i kategorin fysiskt guld. Den största fördelen med att äga guld i fysisk form är känslan av kontroll. Ingen annan än du som ägare kan göra anspråk på tillgången och guldet kommer inte försvinna eller tillintetgöras på grund utomstående finansiella problem.

Fysiskt guld fungerar som en trygg hamn genom finansiella kriser, politiska oroligheter och skakiga börsmarknader. Att äga fysiskt guld kräver heller inga specialkunskaper eller färdigheter som många investeringsformer gör. 

Man ansvarar själv för förvaring och de eventuella kostnader som tillkommer vid ägande av fysiskt guld. Beroende på guldets värde kan man välja mellan att förvara det i kassaskåp eller bankvalv och en försäkring är också att rekommendera. 

Vid försäljning av fysiskt guld uppstår en “spread”, vilket syftar på skillnaden mellan köp- och försäljningspris. Spreaden brukar variera mellan 5-15% och om vi antar att man köper och säljer en viss mängd guld samma dag kommer man att förlora det belopp som motsvarar spreaden. Fysiskt guld rekommenderas därför främst som en långsiktig investering.

En annan nackdel med fysiskt guld är att man inte kan sälja en del av guldtackan eller guldmyntet. Det är alltså inte möjligt att få loss en liten del av guldets värde utan produkten måste säljas i sin helhet. 

Fördelar med att investera i fysiskt guld:

 • Ägs och kontrolleras enbart av dig som ägare. 
 • Tillgängligt även om den finansiella marknaden skulle kollapsa eller hamna i kris. 
 • Kan smältas ned och därmed användas i andra syften.
 • Direkt avkastning vid eventuell försäljning.
 • Kan även ha ett emotionellt värde.

Nackdelar med att investera i fysiskt guld:

 • Kostnad för förvaring i form av bankfack eller kassaskåp tillkommer.
 • Medför extra kostnad i form av transportkostnad och försäkring.
 • Medför en potentiell stöldrisk. 

Guldcertifikat

Istället för att inneha fysiskt guld är det också möjligt att äga guld genom ett certifikat. Man köper och säljer då certifikat medan det fysiska guldet vilar tryggt och säkert i en bankanläggning. Certifikatets prisutveckling följer guldets prisutveckling vilket innebär att om guldpriset exempelvis går upp 1%, så går även certifikatets värde upp med 1%. 

Det ska dock sägas att långt ifrån alla certifikat de facto är uppbackade av fysiskt guld. Vill du säkerställa att ditt innehav innehåller fysiskt guld är det vanligtvis en ETC som anger innehav av ”Physical Gold” i namnet, med detaljer om innehavet i prospektet. Dessa har en högre avgift än simpla tracker-certifikat som inte är uppbackade av riktigt guld.

Att handla med guldcertifikat lämpar sig extra bra för de som investerar i stora guldvolymer, som av förklarliga skäl vill slippa risker och praktiska dilemman som medföljer vid innehav av fysiskt guld. 

Utbudet på guldcertifikat är stort och ges ut av så kallade emittenter, som exempelvis Nordea eller Morgan Stanley. Eftersom att guldcertifikat klassas som en börshandlad produkt betalas courtage vid varje handelstillfälle, vilket resulterar i att mindre och återkommande köp blir dyrt.

Guldcertifikat går att handla med eller utan hävstång och finns i två kategorier: Bull och Bear. 

Bull innebär att guldcertifikatet följer guldprisets utveckling – ökar guldpriset ökar även värdet på guldcertifikatet och vice versa. Ett Bull-certifikat med x5 i hävstång innebär alltså att priset på certifikatet får en värdeförändring x5. 

Bear innebär att man satsar på att guldpriset kommer att sjunka. Om guldpriset då sjunker ökar istället värdet på Bear-certifikatet. Ett Bear-certifikat med x5 i hävstång innebär, liksom Bull-certifikat, att priset på certifikatet får en värdeförändring x5. 

Man ska alltså investera i Bull om man tror att guldpriset kommer gå upp och i Bear om man tror att guldpriset kommer att gå ner.

Guldcertifikat med hävstång resulterar ofrånkomligen i en slags urholkningseffekt över tid. Detta beror på guldprisets volatilitet och att tillgångar aldrig rör sig i rak linje, utan svänger både upp och ner. Certifikatens hävstång sätts dessutom på daglig basis. 

Urholkningseffekten innebär att guldcertifikat med hävstång endast är lämpligt för mycket kortsiktiga spekulationer i guldprisets utveckling, kanske allra bäst för daytrading. Som nybörjare bör man handla med så låg hävstång som möjligt tills man lärt sig hur produkten och marknaden fungerar.

Fördelar med att investera i guld genom certifikat:

 • Möjlighet till spekulation i guldprisets upp- och nedgång. 
 • Möjlighet att tjäna pengar även när guldpriset sjunker.
 • Upp till 20 ggr daglig hävstång. 
 • Billigare och säkrare än att förvara fysiskt guld hemma.
 • Avsaknad av transportkostnad och eventuell transportförsäkring.

Nackdelar med att investera i guld genom certifikat: 

 • Tenderar att bli dyrt vid innehav av små mängder/belopp.
 • Risk för snabb och brant värdeminskning vid användande av hävstång.
 • Urholkningseffekt vid långsiktig investering på grund av volatiliteten.

Guld mini-futures turbowarranter 

Mini-futures och turbowarranter är en typ av värdepapper där man kan spekulera i underliggande råvaras prisutveckling. Dessa två börshandlande hävstångsprodukter lämpar sig bättre för långsiktig investering än vad cerifikat gör, då det går bra att hålla värdepappret i veckor, eller till och med månader, så länge priset går åt rätt håll. 

Till skillnad från certifikat, vars hävstång sätts på daglig basis, är hävstången för mini futures och turbowarranter variabel och ändras med tiden. Detta gör att urholkningseffekten vid volatilitet uteblir. Effekten blir istället att hävstången avtar i och med prisutvecklingen, vid såväl uppgång som nedgång. 

Det finns vissa skillnader mellan mini futures och turbowarranter, även om de kan användas på ett liknande sätt. Turbowarranten, en vidareutveckling av den traditionella warranten, kan liknas vid optioner och kommer med rätten att köpa eller sälja en tillgång (guld i detta fall) till ett visst pris i framtiden. Turbowarranten har också en knockout-nivå som innebär att den helt och hållet kan förlora sitt värde om den når den angivna barriären.

Mini futures i sin tur kan beskrivas som en variant av turbowarranten och är uppbyggd av två beståndsdelar: kapitalinsats och finansieringsnivå. Kapitalinsatsen står man själv för som investerare medan emittenten finansierar instrumentet upp till finansieringsnivån. Mini futurens hävstång beror på den del av priset som utgörs av emittentens insats – ju högre emittentinsats, ju högre hävstång. 

Till skillnad från turbowarranten har mini futuren en så kallad stop loss, vilket gör att dess värde inte kan gå slå över till negativt. Med andra ord är det inte möjligt att förlora mer än vad man satsat.

Fördelar med att investera i guld genom mini futures och turbowarranter:

 • Möjlighet till spekulationer i guldpriset.
 • Möjlighet att tjäna pengar även när guldpriset sjunker. 
 • Avsaknad av urholkningseffekt då volatiliteten inte påverkar priset.
 • Inbyggd stop loss/knockout-nivå vilket innebär att man inte kan bli skyldig pengar.
 • Möjlighet till snabba affärer till lågt pris.

Nackdelar med att investera i guld genom mini futures och turbowarranter:

 • Risk för snabb värdeminskning vid användande av hävstång.
 • När stop loss och knockout-nivån nås slås instrumentet ut. 
 • Det kan vara svårt att beräkna risk i förhållande till avkastning.

Guldterminer

Terminskontrakt, eller gold futures på engelska är ett slags handelskontrakt som i praktiken är ett bindande avtal för leverans av guld till ett överkommet pris i framtiden. Priset i sig är variabelt men faktorer så som kvantitet, tid och geografisk leveransort bestäms genom en standardiserad terminsbörs. 

Vid investering i guldterminer får man alltså exponering med hävstång mot guldpriset. Ett terminskontrakt för guld är värt 100 gånger så mycket som den underliggande tillgången vilket innebär hög risk. Vinsten kan bli stor, men likaså förlusten. Guldterminer saknar också den inbyggda stop loss-funktion som återfinns hos mini futures, vilket innebär att en potentiell värdeminskning kan bli större än insatsen. På grund av detta krävs en säkerhet på omkring 10% av terminens totala värde för att få handla. 

Terminskontrakt används ofta som en hedge mot prisrörelser som rör framtida köp eller försäljning av den fysiska råvaran och många som handlar med guldterminer gör det främst för spekulation i guldprisets kurssvängningar. Terminer möjliggör också att spekulanter kan delta på marknaden utan någon fysisk exponering. 

Guldterminer saknar motpartsrisk, vilket gör att man inte förlorar sin insats om utgivaren skulle få finansiella problem. Börsen kontrollerar att varje affär kan genomföras genom en clearingtjänst, vilket gör marknaden mer produktiv eftersom motpartsrisken kan uteslutas från kalkylen.

En risk däremot när det kommer till att handla med guldterminer är att dessa bara kan handlas under börsens öppettider. Om guldpriset ändras under natten står man handfallen utan att kunna göra något åt saken förrän börsen öppnar dagen därpå. Därför begränsar många sitt handlade med guldterminer till daytrading för att slippa hålla några positioner under natten. 

Fördelar med att investera i guld genom terminer:

 • Möjlighet att tjäna pengar även när guldpriset går ner. 
 • Chans till stor vinst tack vare hävstången. 
 • Kan användas som hedge. 
 • Avsaknad av motpartsrisk.

Nackdelar med att investera i guld genom terminer:

 • Omöjligt att handla när börsen är stängd.
 • Hävstången kan resultera i stora förluster. 
 • Kräver ett stort kapital.
 • Kräver en säkerhet på omkring 10% av terminens värde för att få handla. 
 • Högre courtage jämfört med exempelvis aktier och mini futures. 

Guld-CFD:er

CFD står för contracts for difference och liknar i mångt och mycket terminshandel. CFD är ett finansiellt derivatinstrument som följer den underliggande råvarans, guldets, värdeutveckling. Man handlar alltså på förändringen i den underliggande tillgångens pris, men utan att äga den. Handeln kan ske i både köp och säljposition och i många fall med eller utan hävstång. Dessutom kan CFD:er handlas med stop loss, limit och andra fördelaktiga funktioner. 

Skillnaden mellan CFD:er och terminer är främst att man genom att investera i CFD:er inte antar sig ett åtagande att köpa eller sälja i framtiden. Guld-CFD:er kräver inte heller samma stora säkerhet som terminshandel vilket gör det möjligt att börja CFD-handeln med ett mindre kapital. Till skillnad från terminer kan CFD:er också handlas när börsen är stängd. 

CFD:er handlas på plattformar avsedda för CFD-handel, exempelvis CMC Markets eller IG. Dessa plattformar har ofta inbyggda analysverktyg som dessutom är gratis. Motsvarande tekniska funktioner för terminshandel kräver att man investerar i dyr programvara. 

CFD-plattformarna tar ut en avgift baserad på spreaden mellan köp-och säljpris, men däremot tillkommer inget courtage vid CFD-handel. En populär CFD-plattform är eToro. Här kan du läsa en recension av eToro!

Fördelar med att investera i guld genom CFD:er:

 • Möjlighet att tjäna pengar även i guldprisets nedgång.
 • Chans att nå en högre avkastning med mindre insats tack vare hävstången. 
 • Möjlighet att använda stop loss och limit.
 • Användarvänlig plattform med kostandsfria analysverktyg.
 • Möjlighet att handla även när börsen är stängd. 
 • Inget courtage och låg spread. 

Nackdelar med att investera i guld genom CFD:

 • Risk för stor förlust vid användande av hävstång. 
 • Risk för att förlora mer än man satsat. 
 • Kan inte handlas inom ISK/kapitalförsäkring.
 • En del plattformar (exempelvis IG) saknar valbar hävstång.
 • Ska redovisas till skatteverket och vinsten ska beskattas med 30%. 

Guldaktier

Ett annat alternativ är att investera i företag som hanterar och/eller producerar guld genom att köpa aktier i dessa. Detta bör dock ses som en indirekt guldinvestering då ett antal olika faktorer, utöver guldpriset, avgör företagets vinst. Bolagets strategi och effektivitet är andra komponenter som spelar in så att köpa guldaktier bör inte likställas med investering direkt i guldpriset.

Det kan också vara bra att veta att det finns olika typer av företag i denna kategori: de som utvinner guld från gruvor och de som lånar ut kapital till dessa gruvföretag i utbyte mot ett bättre guldpris. Det sistnämnda kallas gold streamning eller royalty-bolag. 

Hursomhelst är det en god idé att sprida riskerna vid en investering i guldaktier, antingen genom att sprida ut aktieinnehavet i olika företag i olika länder eller att helt enkelt göra detsamma genom att istället investera i en fond istället för i enskilda aktier. 

Fördelar med att investera i guldaktier:

 • Chans till hög direktavkastning.
 • Kan handlas inom ISK/kapitalförsäkring.
 • Stort urval av företag att investera i.
 • En del aktier ger chans till vinst oavsett guldprisets utveckling. 

Nackdelar med att investera i guldaktier:

 • En investering i företag snarare än guld som råvara. 
 • Främst utländska aktier som medför valutarisk. 
 • Industri som kräver tid och engagemang för att förstå sig på. 
 • Hög risk och volatilitet i aktiekurserna. 

Guld-ETF:er

ETF (exchange traded fund) är en typ av fond som kan erbjuda en portfölj som uteslutande innehåller börsnoterade guldbolag. Det som skiljer ETF:er från vanliga fonder är att man kan köpa och sälja dem flera gånger om dagen – till skillnad mot vanliga fonder där man enbart kan handla en gång om dagen. Genom att investera i en ETF sprider man också ut riskerna istället för att lägga alla ägg i samma korg. 

Utbudet av ETF:er har dock minskat kraftigt sedan svenska mäklare tagit bort ETF:er utanför EU i och med ökat redovisningsansvar gällande dessa. De amerikanska EFT:erna, som utgör en stor del av utbudet, är alltså inte längre tillgängliga att investera i. 

Fördelar med att investera i guld-ETF:er:

 • Kan handlas inom ISK/kapitalförsäkring.
 • Saknar förvaltare och är därmed mer prisvänligt att handla med jämfört med exempelvis aktiefonder.
 • Lägre risk än att investera i enskilda guldbolag. 
 • Enkelt att handla med. 

Nackdelar med att investera i guld-ETF:er:

 • Främst utländska aktier som medför valutarisk. 
 • Höga förvaltningsavgifter hos en del guldfonder.
 • Avsaknad av tillgång till amerikanska ETF:er (i Sverige).
 • Relativt hög risk och volatilitet i aktiekurserna.

Företag relaterade till guldindustrin

Det finns flera typer av verksamheter inom guldindustrin, bortom själva gruvdriften.

Tillverkare av utrustning avsedd för gruvindustrin

Ett annat alternativ är att investera i företag relaterade till guldindustrin, och främst då bolag som gynnas av en högre efterfrågan på guld. Historiskt sett har det ofta varit de som tillverkat och sålt spadarna som blivit rika, snarare än guldgrävarna själva. Detta är något vi kan ta lärdom av även idag.

Än idag finns givetvis många företag som gynnas av en högre efterfrågan på guld, utan att för den sakens skull vara helt och hållet beroende av guldprisets volatilitet. 

Spadtillverkarna har idag ersatts av industribolag som tillverkar diverse utrustning för guldframställning, utrustning i form av borrar, kompressorer, fordon och processutrustning för gruvindustrin. Att investera i något av dessa bolag, exempelvis Atlas Copco eller Sandvik, kan ses som en indirekt investering i guldindustrin.

De allra flesta bolag inom denna kategori riktar sig till en bredare industri eftersom denna typ av utrustning även används för framställning av andra råvaror än just guld, och ibland även till sektorer utanför gruvindustrin. Ur investeringsperspektiv bidrar detta till ökad riskspridning vilket är att föredra om man vill spela sina kort säkrare. 

Återförsäljare av guld

Antal återförsäljare av guld växer i takt med att guld som investeringsform blir allt mer populär. Det kan röra sig om allt från guldsmeder och smyckeshandlare till guldförmedlare och valutaväxlare. Dessa aktörers inkomster drivs av att förmedla guld, det vill säga att köpa och sälja råvaran. Vinsten ligger i skillnaden mellan inköpspris och försäljningspris, den så kallade spreaden. Dessa återförsäljare kan också lägga på en avgift på guldpriset och utöver det erbjuda olika typer av försäkringar som bidrar till inkomstmodellen. 

Man kan naturligtvis investera i denna typ av bolag genom att köpa aktier, men också genom så kallade affiliateavtal där man får ersättning för de kunder man förmedlar åt dessa företag.

Vilka faktorer styr guldpriset?

Guldpriset styrs främst av utbud och efterfrågan. Utbudet är och förblir oförändrat eftersom det endast finns en begränsad mängd guld på vår jord, medan efterfrågan varierar. 

Guldets värde tenderar att stiga när övriga aktiemarknaden gör det motsatta. Ofördelaktig monetär politik, pandemi och geopolitiska oroligheter är exempel på faktorer som fått guldets värde att öka. Under 2020 steg guldpriset med 22%, vilket är en enorm ökning eftersom guld vanligtvis brukar vara synonymt med en väldigt liten tillväxt. 

Räntor är en annan faktor som påverkar guldpriset. Lägre räntesats gör guldets långsamt stigande värde mer attraktivt, medan hög räntesats ökar värdet på räntebärande värdepapper. 

Hög-och lågkonjunktur samt räntenivåer är faktorer som har en långsiktig påverkan på guldets värde medan spekulationer snarare påverkar guldpriset från dag till dag. 

Är guld en bra investering?

Alla typer av investeringar medför en viss risk, men historiskt sett kan vi konstatera att guld har visat sig vara en god investering och framförallt en ytterst pålitlig värdebevarare. Att guld även fungerar som ett skydd mot inflation är ytterligare en anledning till varför denna ädelmetall anses aktiv som investering. 

Det är inte bara i oroliga tider som investerare föredrar trygga och stabila investeringar, utan guld fungerar också utmärkt för att diversifiera sin investeringsportfölj och på så sätt sprida ut riskerna. Guld anses av många vara den säkraste investeringen man göra då råvaran med allra största sannolikhet aldrig kommer att bli värdelös. 

Guld har onekligen värdebevarande egenskaper, men å andra sidan är det också en tillgång som inte producerar något större värde. Kritiken mot guld som investering ligger just där – i avsaknaden av tillväxt. Å andra sidan fyller denna ädelmetall som sagt en värdebevarande funktion och utgör en trygghet i investeringsportföljen. Att avsätta en viss procent till investering i guld kan därför vara en god idé. 

Det kan också vara bra att ha i åtanke att guldets huvudsakliga uppgift inte ligger i att producera inkomster. Guldets primära uppgift är att fungera som en stabil värdebeständig tillgång.


För investeringar rekommenderar jag följande tjänster. Avanza och Nordnet för aktiehandel och vissa billiga indexfonder. SAVR (läs recension) för bästa pris på de flesta aktivt förvaltade fonderna. SigmaStocks (läs recension) för passivt investerande i aktier.

Öppna gratis konto hos:

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg