Vad är P/E tal för någonting?


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Begreppet P/E kommer ifrån de engelska termerna Price och Earnings. P/E är ett nyckelbegrepp inom finansiell fundamental analys (fundamental innebär baserad på faktiska finansiella resultat). Enkelt uttryckt kan man säga att P/E-talet står för ett bolags aktiepris i förhållande till den vinst som bolaget gör eller förväntas göra per aktie.

I denna artikel kommer vi att översiktligt att utveckla betydelsen av P/E-talet för ditt aktiesparande.

Hur räknar man ut ett P/E-tal?

Formeln för att räkna ut P/E-talet för en aktie är enkel. Man tar helt enkelt det aktuella aktiepriset för ett företag och dividerar med den vinst som företaget gör per aktie.

Exempel 1:

Företaget ABs aktie har kursen 100 kr och vinsten per aktie är 20 kr.

Detta ger 100 / 20 = 5.

P/E-talet blir då 5.

Exempel 2:

Börsbolaget ABs aktie kostar 95,93 kr och dess vinst per aktie är 6.6.

Detta ger 95,93 / 6.6 = 14,53 (avrundat till två siffror)

P/E-talet blir alltså 14.53 kr. 

Vad innebär det om ett P/E-tal är negativt?

Ett P/E-tal kan vara negativt och detta betyder i sådant fall att det aktuella företaget går med förlust. Av den anledningen är inte företaget värt att investera i utifrån dagsaktuella förhållanden, utan eventuella investeringar kommer i sådant fall att baseras på en förväntan att företaget kan komma att göra vinst i framtiden.

Vad kan jag utläsa av ett P/E-tal?

I konkret bemärkelse visar ett P/E-tal hur många årsvinster som marknaden har värderat att det aktuella bolaget är värt. Detta förutsatt att dess vinster fortsätter att vara lika höga som när man köper aktien.

Ett annat sätt att översiktligt räkna på, är att se det som att P/E-talet motsvarar det antal år som det kommer att ta att få tillbaka sin investering från inköpsdatum av aktien. Detta säger förstås inte allt om förväntad utveckling.

Är det bra med ett högt eller lågt PE-tal?

Två enkla praktiska beskrivningar av P/E är att en aktie med ett högt P/E kan sägas vara “övervärderad” och en aktie med ett lågt P/E skulle kunna sägas vara “billig”. Ett sådant omdöme behöver däremot också jämföras med andra värden.

Går det att förvänta sig att en aktie med högt P/E kommer att fortsätta att göra stabila vinster och kanske till och med öka vinsten kan den fortfarande vara en god investering. På motsvarande sätt kan ett företag med lågt P/E och instabil samt eventuell sjunkande vinst vara en dålig investering.

P/E-talet är alltså ett nyckelbegrepp som kan hjälpa en med ens grundläggande utvärdering av aktier med investeringspotential. Man bör däremot alltid kombinera sin utvärdering av P/E-värden med analys av andra fundamenta innan man fattar några större investeringsbeslut.

Hur använder man P/E-talen i sina investeringsplaner?

En bra början är att tänka på att först och främst jämföra P/E-tal mellan företag i samma bransch. Olika branscher har olika förutsättningar och förväntningar på framtida resultat. En jämförelse av P/E-tal kommer därför främst att vara relevant vid jämförelse inom samma företagsbransch.

Nästa steg kan vara att undersöka hur P/E-värdet för ett företag har utvecklats under en längre tidsperiod. Hur lång tid man skall välja kan variera beroende på till exempel hur länge företaget funnits och varit börsnoterat. Ett förslag på ett bra allmänt tidsperspektiv att utgå ifrån i många sammanhang är fem år.

Har P/E-värdet stigit hos en aktie kan man säga att marknadens förväntningar på framtida vinster hos företaget stigit i förhållande till den faktiska vinstutvecklingen. Har P/E-värdet å andra sidan sjunkit har förväntningarna sjunkit jämfört med de faktiska vinsterna.

Avslutningsvis kan nämnas att man dels kan räkna utifrån faktiska aktuella resultat (antingen historiska eller senast redovisade sådana). Man kan också räkna på framtida potentiella resultat utifrån egen eller andras analys. 

Ytterligare lite att tänka på i sammanhanget

Ifråga om uppgifter som ligger till grund för historisk och förväntad framtida vinst hos ett aktiebolag redovisas detta bland annat i företagens årsredovisningar. Här bör man vara medveten om att företag har möjlighet att med olika redovisningsmetoder justera redovisad vinst både uppåt och nedåt.

Det kan också vara angeläget att undersöka företagens skuldsättning eftersom detta inte heller i direkt bemärkelse återspeglas i P/E-talen. Överlag kan man säga att ju större investering man avser att göra i ett visst bolag, desto angelägnare borde det vara att försöka sätta sig in i bolagets ekonomi och förväntade tillväxt.

Sammanfattning

Ett P/E-tal står för aktiepris i förhållande till bolagets vinst. Detta används ofta som en del i ens grundläggande analys av aktiers investeringspotential.

När man använder sig av P/E-tal försöker man ofta jämföra dessa mellan bolag inom samma bransch. Därefter försöker man se efter ifall P/E-talet är högt eller lågt i förhållande till historisk och förväntad vinstutveckling.

Så länge man inte använder sig av informationen kring P/E-tal alltför ensidigt eller fyrkantigt är detta ett värdefullt grundbegrepp att väga in i sina aktieanalyser.

Hos din aktiemäklare redovisas oftast P/E-talen till de aktier som man erbjuds att handla på portalen. Kolla därför gärna in just aktiernas P/E-tal extra noggrant nästa gång du loggar in och se efter ifall detta begrepp nu känns lite klarare för dig.

Bland de bästa sätten att lära sig något efter att ha tittat på teorin är att också titta på det i ett sammanhang där kunskapen används. Skulle du sedan inte ha tillgång till en trading-portal med P/E-värden kan du alltid söka upp tabeller med aktiekursers aktuella P/E-värden på internet eller leta upp en demo-version av en portal som inkluderar P/E-värden.

Om du är ny inom aktier kanske du vill läsa mer om de bästa bankerna för investeringar. Hoppas att du har blivit lite klokare och lycka till med dina fortsatta studier i ämnet, samt med dina framtida investeringar!

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg