Ränta på ränta – allt du behöver veta


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Ränta på ränta förklaring

Ränta på ränta, ibland också kallat sammansatt ränta, är ett begrepp som många förmodligen hört talas om, men relativt få vet hur det fungerar och vad det faktiskt innebär.

Självaste Albert Einstein sägs ha refererat till ränta-på-ränta-effekten som “världens åttonde underverk” och konstaterade att fenomenet är en av de mest effektiva metoderna för att maximera sitt sparande över tid.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad ränta-på-ränta-effekten innebär och varför räntan, eller avkastningen, är så viktig när det kommer till sparande. Vi kommer också visa hur man räknar ut ränta-på ränta-effekten samt förklara hur denna fungerar vid fond- och aktiesparande. Slutligen kommer vi att gå in på hur man maximerar sitt sparande med ränta-på-ränta-effekten.

Vad är ränta-på ränta-effekten?

Ränta-på ränta refererar till att sparande kan öka i värde tack vare räntan på kapitalet men också av räntan på tidigare utbetald ränta.

När man placerar ett belopp på ett sparkonto får man ränta på det insatta beloppet. Vid årets slut har man alltså mer pengar på kontot än vid insättningstillfället. Kommande år får man inte bara ränta på det belopp man satte in från början utan även på den avkastning som placeringen genererat – man får alltså ränta på räntan.

När man talar om ränta på ränta brukar man göra liknelser vid snöbollseffekten. En liten snöboll som sätts i rullning samlar på sig mer snö allt eftersom blir större ju längre den rullar. Ränta-på-ränta-effekten fungerar likadant. Pengarna växer exponentiellt över tid och även små belopp kan växa sig stora med lite tålamod.

Varför är det viktigt att hålla koll på räntan i sitt sparande?

Räntan spelar en betydande, om inte avgörande, roll när det kommer till sparande och det är av största vikt att inte låta långsiktiga sparanden ligga och skräpa på ett sparkonto med låg ränta. Om kontot saknar sparränta kommer man istället förlora pengar i och med att inflationen faktiskt gör att pengarna minskar i värde.

Ju högre ränta (eller avkastning när det kommer till sparande i aktier eller fonder), desto snabbare värdeökning av det sparade kapitalet.

Hur fungerar ränta på ränta vid fond- och aktiesparande?

Ränta förekommer som bekant inte vid sparande i aktier och fonder, men däremot får man förhoppningsvis avkastning på sitt sparande i form av en värdeökning samt aktieutdelningar. Om man då väljer att återinvestera avkastningen så uppnår man samma effekt som vid ränta på ränta. Man får alltså avkastning på avkastningen.

Innan en investering är det viktigt att beräkna effektiv ränta. Effektiv ränta skiljer sig från nominell ränta, som vanligtvis är den ränta som står angiven innan man räknat in eventuella avgifter. Man bör också ange om betalningar kommer att ske årsvis eller månadsvis.

Det finns som bekant ingen garanti för att investering i fonder och aktier alltid resulterar i en värdeökning. Skulle värdeutvecklingen istället vara mindre gynnsam så uteblir givetvis ränta-på-ränta-effekten. Sett över tid är dock investeringar på aktiemarknaden det som gett bäst avkastning över tid. Därför brukar det rekommenderas till den som ska spara med en långsiktig tidshorisont, att placera sina pengar huvudsakligen i aktier och aktiefonder.

Här hittar du nybörjarguider för sparande i aktier och fonder!

Hur räknar man ut ränta på ränta?

Vi kan titta på ett par exempel för hur ränta-på-ränta-effekten fungerar i praktiken Notera hur pengarna som tas emot i ränteintäkter ökar för varje år:

Exempel 1

I detta exempel utgår vi från ett startkapital på 10 000 kronor och en räntesats på 5%.

 • År 1: 10 000 x 0,05 = 500. Vid årets slut har sparbeloppet alltså ökat till 10 500 kr.
 • År 2: 10 500 x 0,05 = 525. Vid årets slut har sparbeloppet alltså ökat till 11 025 kr.
 • År 3: 11 025 x 0,05 = 551,25. Vid årets slut har sparbeloppet alltså ökat till 11 576,25 kr.
 • År 10: 15 513,28 x 0,05 = 775,66. Vid årets slut har sparbeloppet alltså ökat till 16 288,94 kr.

Exempel 2

I detta exempel utgår vi från ett startkapital på 100 000 kronor med samma räntesats, det vill säga 5%.

 • År 1: 100 000 x 0,05 = 5000. Vid årets slut har sparbeloppet alltså ökat till 105 000 kr.
 • År 2: 105 000 x 0,05 = 5250. Vid årets slut har sparbeloppet alltså ökat till 110 250 kr.
 • År 3: 110 250 x 0,05 = 5512,5. Vid årets slut har sparbeloppet alltså ökat till 115 762,5 kr.
 • År 10: 155 132,82 x 0,05 = 7756,64. Vid årets slut har sparbeloppet alltså ökat till 162 889,46 kr.

Notera att vi i dessa exempel har bortsett från eventuella skatter och avgifter.

Formel för att räkna ut ränta på ränta

Formeln för att räkna ut ränta på ränta ser ut som följande:

Ränta på ränta formel

Exempel 1: 10 000 kronor, 5 procent ränta, över 10 år.

10 000 x (1 + 5,00 / 100) ^ 10 = 10 000 x 1,05 ^ 10 = 10 000 x 1, 62889463 =

= 16 288,95

Exempel 2: 100 000 kronor, 5 procent ränta över 10 år.

100 000 x (1 + 5,00 / 100) ^ 10 = 100 000 x 1,05 ^ 10 = 100 000 x 1,62889463 = 100 000 x 1,62889463

= 162 889,46

Hur kan man maximera ränta-på-ränta-effekten på sitt sparande?

 • Spara långsiktigt
 • Spara regelbundet
 • Håll koll på avgiften
 • Se över lån och utgifter

Spara långsiktigt

Ränta-på-ränta ger som sagt bäst utdelning över tid. Ju större tålamod man har, desto större snöbollseffekt och snabbare värdeökning. Som framgångsrik investerare bör man ha ett långsiktigt mål för sitt sparande och framförallt om man vill maximera effekten av ränta på ränta.

Spara regelbundet

För att få in vana och disciplin i sitt sparande bör man spara eller investera regelbundet, vare sig man har sitt sparande på ett sparkonto eller i aktier eller fonder.

Ett sparkonto med fast ränta ger också möjlighet att räkna ut hur mycket sparkapitalet kommer att öka över tid vilket fungerar som en morot då man kan sätta väldigt konkreta sparmål.

Gällande fond-och aktiesparande så sprider man ut risken genom månadssparande i och med att vinster och förluster jämnas ut. Faktum är att månadssparande brukar ge högre avkastning i längden. Nätbanken Avanzas månadssparande kunder har i genomsnitt 38% högre avkastning, justerat till vilken risk man tagit, än de kunder som inte månadssparar utan investerar mer oregelbundet.

Håll koll på avgiften

Att hålla koll på avgiften är en förutsättning för framgångsrikt sparande. En låg avgift innebär att man man får ut så mycket som möjligt av ränta-på-ränta-effekten, vilket i sin tur ger pengarna goda förutsättningar att fortsätta växa.

Se över lån och utgifter

Att se över diverse lån och utgifter och på så sätt få bättre översikt över sin privatekonomi frigör ofta kapital för ökat månadssparande. Och som vi tidigare konstaterat: större belopp ökar i raskare takt med ränta-på-ränta-effekten.

Att samla lån och eventuella krediter kan leda till att man sparar flera tusenlappar i månaden som då kan användas till sparande.

Att se över diverse utgifter och exempelvis byta abonnemang eller stå över vissa vanor man lagt sig till med kan också frigöra kapital som kan användas till sparande.

Har Einstein verkligen sagt att ränta på ränta är världens åttonde underverk?

Ryktet säger att han sa det, men det är svårt att bekräfta det helt och hållet genom någon typ av säker källa. Det är åtminstone inte dokumenterat i något offentligt dokument författat av Einstein själv.

Det sägs även att Einstein ska ha sagt att “de som förstår sig på ränta-på-ränta effekten är de som tjänar på det, medan de som inte har koll på begreppet istället betalar för den”. Med andra ord vill man naturligtvis tillhöra den första kategorin.

Det är svårt att bekräfta huruvida Einstein faktiskt ligger bakom dessa citat, men i just det här fallet kanske vi inte ska låta sanningen stå i vägen för en god story.

Du kanske även vill läsa om hur räntenivån på marknaden påverkar börsen!


För investeringar rekommenderar jag följande tjänster. Avanza och Nordnet för aktiehandel och vissa billiga indexfonder. SAVR (läs recension) för bästa pris på de flesta aktivt förvaltade fonderna. SigmaStocks (läs recension) för passivt investerande i aktier.

Öppna gratis konto hos:

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg