Tessin recension 2022: Investera smidigt i fastigheter


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Tessin är en digital anslagstavla för privatpersoner och internationella institutioner som vill investera i en fastighet eller ett fastighetsprojekt där bostäder, industrilokaler och/eller samhällsfastigheter är de vanligaste investeringsobjekten. Kort sagt: Tessin är ett enkelt sätt för dig att komma åt att investera i fastigheter.

Tessin recension och guide

Snabbfakta om Tessin

Tessin erbjuder:

 • Investeringsmöjligheter i bostäder, samhällsfastigheter och industrilokaler
 • Säkerställda fastighetslån till privatpersoner och företag
 • Finansiering inför byggnation och utveckling av fastighet
 • Räntebärande lån med möjlighet till hög avkastning
 • Möjlighet att investera utan mellanhänder
 • Nya investeringsmöjligheter varje vecka
 • Avgiftsfri registrering

Det är gratis att öppna ett konto hos Tessin och de skickar dig även en gratis e-bok med mycket bra information om investeringar i fastigheter.

Är Tessin en bra plattform?

Att vara Nordens största investeringsplattform förpliktigar. Tessin tydliggör också att man enbart förmedlar säkerställda investeringar, och att man varken åtar sig att hitta investerare eller ger råd om investeringsmöjligheter.

Eftersom all kommunikation gällande en investering sker med projektägaren direkt är det också varje enskild projektägare som sätter ett lägsta belopp för den aktuella investeringen. På så vis kan investeraren få möjlighet att investerare i fastighetsprojekt som man ännu inte har hittat finansiering för, vilket hade varit i princip en omöjlighet i andra sammanhang.

Vårt omdöme

Vår samlade bedömning är att Tessin är en tillförlitlig investeringsplattform som inte utgör sig för att vara något annat än vad den är: en plattform för personer som på ett enkelt och direkt sätt vill investera i fastigheter.

Plattformen lämpar sig dels för förstagångsinvesteraren som saknar den kunskap som krävs för att våga ta steget, dels för den mer erfarne investeraren som är ute efter ett fastighetsprojekt som ännu inte är sjösatt på grund av bristande finansiering.

Att Tessin även erbjuder möjligheten att göra icke bindande reservationer betyder att du kan ångra dig utan att det får några konsekvenser. Det är också gratis att registrera ett konto på plattformen vilket vi tycker är ett smart drag, då det förmodligen bidrar till att fler vågar testa tjänsten.

Det faktum att du, både som privatperson och företagare, måste vara 18 år fyllda samt bosatt, folkbokförd och skattskyldig inom EES för att registrera ett konto hos Tessin kan vara både en för- och nackdel. Ur ett säkerhetsperspektiv kan det absolut vara en fördel, medan det kan vara en nackdel för unga personer som nyfikna att på att investera men som inte kan för att de inte är gamla nog.

Det är för övrigt inte bara åldern som avgör om en person får investera eller inte, det görs också noggranna kontroller av såväl investerare som låntagande bolag och eventuella partners.

Passa på att öppna ett konto kostnadsfritt hos Tessin och kolla in vilka investeringsmöjligheter som finns på plattformen just nu!

Det finns flera andra plattformar där du kan investera i fastighetsprojekt. Kolla in vår recension av Kameo och FundingPartner!

Hur fungerar Tessin?

Då detta är en plattform som är utvecklad för personer som önskar investera i fastigheter är det fullt naturligt att det just är fastighetsrelaterade investeringsmöjligheter som marknadsförs på företagets hemsida.

Det finns en rad spännande fastighetsprojekt att investera i för den som vill utforska den möjligheten. Som exempel kan nämnas planerade byggprojekt som har fått läggas på is på grund av bristande finansiering. Kombinationen av stora mängder kapital som bara väntar på att bli investerade och den (sedan många år) utbredda bostadsbristen har resulterat i ett ökat behov av icke traditionella finansieringsmodeller. Det är just precis vad Tessin erbjuder sina investerare.

Med ovanstående perspektiv i åtanke fyller Tessin en viktig funktion i egenskap av investeringsplattform utan mellanhänder. Här erbjudes privatpersoner och företag att investera i fastighetsprojekt eller redan befintliga fastigheter genom direktkontakt med projektägaren.

Via plattform investerar du direkt i de projekt som verkar intressanta, utan avgifter och helt utan mellanhänder. Du har också möjlighet att direkt börja bygga upp en personlig fastighetsportfölj med redan fastställda lån och räntor (i skrivande stund mellan 7 – 13%).

Det är investeraren som väljer när, hur mycket samt i vilka lån denne vill investera. Processen med att öppna ett konto och påbörja en investeringsprocess är enkel. Det som är viktigt att veta i sammanhanget är att varje investering omfattas av ett investeringsbelopp som står i förhållande till lånets storlek. Det innebär att det i normala fall krävs minst 10 000 kronor för att genomföra en reservation. Vid större lån kan den summan lätt femdubblas.

Andra sätt att investera i fastigheter är genom fastighetsaktier, eller fastighetsfonder!

Vad är minsta investering hos Tessin?

Det är upp till enskilda projektägare att sätta minimigränsen för investeringar i deras projekt. Vanligtvis rör det sig om förhållandevis stora lägstabelopp. När vi tittade var 20 000 kronor den lägsta nivån för att göra en investering på Tessins plattform. Detta gällde i slutet av april 2022. Se Tessins hemsida för aktuell information om detta, och de projekt som finns på plattformen nu.

Registrering, tillsyn och kontroll

Ur ett juridiskt perspektiv är det bra att veta att Tessin Nordic AB är registrerat hos Finansinspektionen i egenskap av finansiellt institut. Det är helt enligt reglerna för anmälningsplikt avseende finansiell verksamhet, men det betyder inte att bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.

Från Tessins håll görs grundliga kontroller av alla låntagande bolag samt eventuella partners och företrädare. Det är en omfattande kreditprocess som syftar till att säkerställa bland annat identitet, tidigare erfarenheter och lånebehov. Även granskning av finansiella dokument samt utvärdering av aktuella fastigheter är en del av den processen, liksom att återbetalningsplanen bedöms utefter vissa kriterier.

För att värderingen av en fastighet ska bli så korrekt som möjligt genomförs den av en auktoriserad fastighetsvärderare, som i sin tur granskas av Tessin. Nästa steg handlar om att klassificera lånet enligt en intern riskklassificeringsmodell, som tillsammans med övrig dokumentation ligger till grund för det slutgiltiga beslutet som fattas av en intern kreditkommitté. När fastighetslånet är färdiggranskat lanseras det i plattformen för resande av kapital.

Vilka för- och nackdelar finns med Tessin?

Som så ofta finns det en del aspekter som kan ses både som för- och nackdelar beroende vem man frågar och vad som avses. För att ta några exempel kan såväl åldersgränser som noggranna kreditkontroller sätta käppar i hjulet för somliga, medan andra snarare upplever det som något positivt.

Nedan listar vi för- och nackdelar utifrån kundernas omdömen.

Fördelar med Tessin

 • Hög belåningsgrad
 • Gratis kontoregistrering
 • 18-årsgräns för att registrera och investera
 • E-bok om fastighetsinvestering som gåva vid registrering
 • Lite administrationsarbete
 • Anpassade lösningar för finansiering
 • Direktkommunikation mellan investerare och projektägare
 • Grundliga kontroller och kreditprövningar
 • Säkerställda lån med fördelaktig ränta
 • Erbjuder även finansieringslösningar vid ny- och ombyggnation

Nackdelar med Tessin

 • Saknar rådgivande funktion
 • Inga garantier för avkastning
 • Investeringar kan öka eller minska i värde
 • 18-årsgräns för att registrera konto
 • Relativt högt minimumbelopp
 • Kräver vissa förkunskaper om fastighetsinvestering
 • Kräver ett visst startkapital
 • Kräver kunskap och insikt om risker i samband med en investering

Hur gör man för att registrera ett konto hos Tessin?

För att registrera medlemskap hos Tessin som privatperson behöver du

 • Vara 18 år fyllda
 • Vara folkbokförd, bosatt och allmänt skattskyldig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • Besitta tillräckligt med kapital för att matcha Tessins lägsta investeringsnivå*

För att registrera medlemskap som företagare behöver du

 • Vara 18 år fyllda
 • Vara behörig firmatecknare alternativt inneha fullmakt som tillåter att du binder en juridisk till den aktuella investeringen

* I skrivande stund är lägsta insatsen 20 000 kronor.

Registrera och investera – steg för steg

 1. Börja med att undersöka plattformens utbud och funktioner
 2. Registrera ett konto genom att fylla i namn, e-postadress och telefonnummer
 3. Välj ett personligt lösenord och logga in via detta eller via BankID
 4. Hitta lämpliga projekt att investera i och gör din reservation
 5. Invänta information från fastighetsutvecklaren (skickas via e-post inom ca. 1 vecka)
 6. Underteckna skuldebrevet via plattformens digitala signeringstjänst (Scrive) och med hjälp av BankID*
 7. Invänta betalningsinstruktion och följ sedan anvisningar för när, var och hur du ska överföra det investerade kapitalet

* I samband med signering via BankID godkänner du avtalet, vilket innebär att du blir juridiskt bunden till den aktuella investeringen.

När kan jag förvänta mig utbetalning?

I samband med att lånets löptid tar slut sker en återbetalning enligt de villkor som specificerats i ditt skuldebrev. Utöver ditt investerade belopp har du också rätt att erhålla avkastning i förhållande till aktuell räntesats vid löptidens slut.

Ditt avtal löper på tills vidare alternativt till dess att du som investerare, eller någon av dina parters, säger upp avtalet. Vid ett icke godkännande av ändrade användarvillkor rekommenderas investeraren att säga upp sitt avtal inom 14 dagar från det att användarvillkoren publicerats på anslagstavlan (i plattformen).

Standardformler som används vid fördelning av belopp samt beräkning av årlig avkastning:

Fördelning av belopp: Andel = Upplupen avkastning + Kapitalbelopp

Uträkning av årlig avkastning: Avkastning = Kapitalbelopp + Ränta x Löptid / Antal dagar

Utbud, funktioner och verktyg

Varje vecka lanseras nya investeringsmöjligheter inom en rad olika kategorier, såsom bostäder, industrilokaler, fonder, samhällsfastigheter med mera. Det är framför allt bostadsprojekt det handlar om, vilket har bidragit till att över 5000 nya bostäder har kunnat byggas tack vare investeringar från Tessins medlemmar.

Likväl som det finns flera olika produkter att investera i finns det också flera sätt att exponera sig mot plattformens fastighetslån. Du kan till exempel investera i fastighetslån direkt och bygga upp en egen portfölj, du kan också investera i en låneportfölj som är färdigpaketerad med ett antal lån som valts ut av Tessin. Den sista formen av investering erbjuder därmed större riskspridning men till ett lägre belopp (vanligtvis omkring 10 000 kronor).

Priset av en andel i en låneportfölj räknas ut enligt följande:

Avgift + Upplupen ränta + Kapitalbelopp

Övriga investeringsmöjligheter

Tessin har möjlighet att skräddarsy individuella finansieringslösningar genom att erbjuda olika typer av lån. Kundens specifika behov styr om det ska vara ett seniorlån eller ett juniorlån, varav båda kan skräddarsys så att de matchar kundens önskemål vad gäller löptid, avkastningsnivå samt säkerhetsstruktur.

Eftersom Tessins investerare inte är styrda av några finansiella regelverk, till skillnad mot exempelvis bankens investerare, är belåningsgraden generellt sett högre via plattformen. Det i sin tur ger en kraftfullare hävstång och därmed bättre avkastning på det egna kapitalet. Rör det sig om riktigt höga investeringsbelopp kan det ändå vara värt att kombinera dessa med underliggande belåning från banken, medan det räcker att blanda in Tessin i samband med en mindre investering.

Investera i fonder

Här kan du placera kapital i en partnerfond och få exponering mot flera olika lån via ett ISK-konto (investeringssparkonto). Lägsta belopp att investera är i skrivande stund 10 000 kronor och görs via Nordnet.

Digital fastighetsfinansiering

Den som vill söka finansiering för byggnation, ombyggnation eller för att utveckla fastigheter kan välja mellan tre olika former av finansiering: brygga, förvaltning eller expansion.

 • Brygga – En tillfällig finansieringslösning medan du väntar på annan finansiering.
 • Förvaltning – Finansiering med hjälp av befintligt kassaflöde för hyresbestånd eller bostadsrättsföreningar.
 • Expansion – Finansiering i samband med expansion eller förvärv av fastighetsrörelse.

Följ din investering

När en investering har genomförts har investeraren möjlighet att följa projektets utveckling via Tessins plattform. Hur ofta lägesuppdateringar utges beror på fastighetsutvecklaren, men vanligtvis sker uppdateringarna kvartalsvis. Informationen är normalt sett relativt kortfattad och överskådlig utan några finansiella rapporter eller nyckeltal. En fördel med att investera i fastigheter är att man även har chansen att besöka fastigheten på plats.

Hur är Tessins webbplats?

Tessins plattform nås via webbplatsen som kan beskrivas som en kombination av hemsida, tekniskt verktyg och elektronisk anslagstavla. Hit kan både fastighetsutvecklare och investerare vända sig för att marknadsföra respektive hitta verksamheter som erbjuder investeringsmöjligheter av olika slag.

För att hålla sig uppdaterad med det som sker på plattformen finns det möjlighet att registrera sig för att regelbundet få tips och råd om olika investeringar via Tessins nyhetsbrev (nyheterna lanseras även på Tessins crowdfunding-plattform).

För den som ännu inte har registrerat ett konto väntar även en gåva i form av en e-bok med tips om hur man lyckas med fastighetsinvesteringar.

Vilket företag ligger bakom Tessin?

Nordic Tessin AB grundades 2014 och då i form av crowfunding-plattform. De blev ett publikt bolag i mars 2021 då de noterades på First North Stockholm, genom ett omvänt förvärv. Bland de största namnen på ägarlistan till Tessin hittar vi bland annat det stockholmsbaserade riskkapitalbolaget NFT Ventures och Nordnet Pensionsförsäkring.

Under årens lopp har Tessin-plattformen upptäckts av många användare och fått flera stora investerare att lätta på plånboken. Som kapitalförvaltaren Dynamic Credit till exempel; enligt Tessins vd Heidi Wik kommer Dynamic Credit att investera närmare en kvart miljon kronor i olika projekt under 2022.

Sammanfattning

I februari 2022 hade Tessin drygt 60 000 registrerade medlemmar, vilket är ett tal som förväntas stiga stadigt. Att efterfrågan på bostäder skulle vara den starkast bidragande orsaken till plattformens popularitet är ett påstående som vi inte har funnit några konkreta bevis för. Efterfrågan på alternativa investeringsmöjligheter har visserligen ökat på senare år, men att det skulle vara en direkt följd av bostadsbristen låter vi vara osagt.

Enligt vår bedömning är det snarare det breda utbudet av investeringsmöjligheter i kombination med möjligheten att söka finansiering för framtida byggprojekt som är de starkast bidragande orsakerna till plattformens popularitet.

Att locka medlemmar genom skräddarsydda finansieringslösningar är också ett smart drag, då det med all sannolikhet finns en rad potentiella investerare bland dem som söker finansiering. Med det sagt får vi en känsla av att plattformen är särskilt lämpad för kapitalstarka investerare som känner till finansmarknadens svängningar och som är mindre sårbara för riskerna som en investering innebär.

Oavsett förkunskaper och tidigare erfarenheter beskrivs crowdfunding ofta som ett roligt och intressant sätt att investera. En av fördelarna som lyfts fram är möjligheten till god avkastning genom ökad riskspridning, liksom möjligheten att göra direktinvesteringar utan mellanhänder. Det vill säga exakt det som Tessin erbjuder.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg