Vad är CAGR? Räkna ut genomsnittlig årlig avkastning


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Du som investerar dina pengar har kanske stött på begreppet CAGR vid något tillfälle. Det är en akronym för det engelska begreppet Compound Annual Growth Rate. På svenska säger vi ofta helt enkelt genomsnittlig årlig avkastning.

Det är ett mått på den tillväxttakt en investering skulle ha i genomsnitt för att växa från en startsumma till en slutsumma över en viss tid. I den här artikeln ska vi titta lite närmare på hur du räknar ut CAGR och hur det används.

Diagram som illustrerar CAGR

Hur räknar man ut CAGR?

Formeln för CAGR ser ut såhär:

Formel för att räkna ut CAGR

Vi kan prova räkna ut CAGR genom ett exempel.

Exempel:

 • Du har en investering som i slutet är värd 100 000 kr.
 • Ditt startvärde var 20 000 kronor.
 • Du har haft investeringen i 5 år.

100 000 / 20 000 = 5

1 / 5 = 0,2

5^0,2 ≈ 1,379

1,379 – 1 = 0,3797

= 37,97 %

I det här exempel har du haft ett CAGR på 37,97 % på din investering. Det är alltså den genomsnittliga tillväxttakten per år på ditt investerade kapital.

Ofta kommer ju en investering ha varat under en tidsperiod som inte innefattar enbart hela år. För att kunna räkna ut ett exakt CAGR behöver man då räkna om tidsperioden för investeringarna till antal år i decimalform.

Din investering kan till exempel se ut såhär:

 • 2015: Du håller din investering i 194 dagar
 • 2016: 365 dagar
 • 2017: 365 dagar
 • 2018: 365 dagar
 • 2019: 365 dagar
 • 2020: 365 dagar
 • 2021: Du vill räkna ut CAGR efter 101 dagar

Du kan här addera alla dagar och sedan dela med 365 för att få fram antal år i decimalform:

2120 dagar / 365 = 5,81 år

Det kan du sedan stoppa in i formeln för CAGR och få ett mer exakt resultat över perioden för din investering.

Vad säger CAGR om en investering?

Ditt CAGR på din investering ger dig en uppfattning om den genomsnittliga ökningstakten på din investering över tid. Eftersom det endast är ett genomsnitt, säger den inget om när den största delen av ökningen skedde, eller hur stor volatilitet det varit. Teoretiskt kan ju en investering på 10 år ha haft all sin värdeökning under ett av åren, och gått back resten av åren, men ändå varit framgångsrik.

Vanligtvis ger dock CAGR ett bra mått för att jämföra din avkastning mot andra investeringar, eller till exempel ett börsindex. Du kan till exempel ta fram CAGR för hela din aktieportfölj och jämföra mot Stockholmsbörsens index, för att se om du lyckats bättre eller sämre med dina investeringar över tid, och i så fall hur mycket det skiljer emellan.

Ju längre tid du mäter över, desto mer sannolikt är det att CAGR säger något om dina investeringar. Om du bara mäter över ett par år, finns det en stor sannolikhet att det är kortsiktig varians som spelar in. Har du ett högt CAGR över 20 år, finns det goda skäl att anta att du är en skicklig investerare.

Vad är ett bra CAGR?

Vad som är en bra genomsnittlig årlig avkastning beror ju lite på vad det är för investering och vad syftet med den är. Vissa kanske vill ta lägre risk och investera kortsiktigt, medan andra vill ta hög risk och investera långsiktigt.

Men en tumregel som många förhåller sig till är att ett CAGR som presterar bättre än börsens index, är bra. Om ditt CAGR är sämre än börsens index över en längre tid, är det ett tecken på att det hade varit klokare att investera i indexfonder, än de investeringar du valt att göra.

Warren Buffett, av många ansedd som världens bäste investerare, hade ett CAGR på strax över 20 procent mellan 1965 och 2020. Det är över dubbelt så mycket som börsindexet S&P 500 under samma tidsperiod. Att överprestera mot index över så lång tid är extremt imponerande, och ovanligt. Det är ett exempel på ett fenomenalt högt CAGR över en lång tidsperiod.

Svagheter med CAGR

CAGR används som sagt för att få fram den genomsnittliga årliga avkastningen, utan att ta hänsyn till hur investeringen rört sig där emellan. Om du räknar ut CAGR genom startvärdet och slutvärdet enligt formeln, tas heller ingen hänsyn till investeringar som gjorts där emellan. Om du till exempel fyllt på i en aktie vid flera tillfällen kommer resultatet av en enkel beräkning att bli missvisande.

Se CAGR hos Avanza

Avanza är en av de banker jag föredrar när det gäller aktieinvesteringar. Om du inte har konto hos Avanza kan du öppna ett gratis här.

Om du har en portfölj hos Avanza kan du se ditt totala CAGR på dina innehav. Det gör du såhär:

 • Logga in på Avanza via webbläsare på telefon eller datorn (gå inte in via appen).
 • Välj fliken innehav.
 • Längst ner på sidan ser du ”Avancerade Nyckeltal”. Där hittar du bland annat CAGR.
Screenshot CAGR hos Avanza

Kan CAGR vara ett minustal?

Ja, om avkastningen över tidsperioden du räknar på är negativ, kommer CAGR att vara ett negativt tal. Då berättar talet istället den genomsnittliga årliga förlusten i procent.

Sammanfattning

 • CAGR står för Compound Annual Growth Rate.
 • På svenska säger vi ofta genomsnittlig årlig avkastning.
 • CAGR talar om hur mycket en investering ökat (eller minskat) med i värde, i procent, i genomsnitt per år.
 • Nyckeltalet CAGR kan användas för att jämföra dina investeringar mot andra investeringsmöjligheter och mäta din prestation.

Om du är ny till investeringar kanske du är intresserad av se vilka banker som är bäst när det gäller aktier och fonder.

Vill du prova på en alternativ sparform rekommenderar jag SaveLend. Där investerar du i krediter och får ränta på din investering. Det brukar ge en mer stabil avkastning än börsen. Läs gärna min recension av SaveLend här.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg