Vad är CFD och hur fungerar handel med CFD?


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Hur går CFD-handel till och för vem passar det? Vilken är den största skillnaden mellan aktiehandel och CFD-handel och vad finns det för risker som är bra att känna till? Vi listar för- och nackdelar och ger svar på det mesta som rör handel med CFD.

Allt om CFD och trading med kontrakt

Vad är en CFD?

CFD är en förkortning av engelskans Contracts for Difference, vilket direkt översatt till svenska skulle bli något i stil med ”kontrakt för skillnaden”. En CFD är helt enkelt ett kontraktsform som utgörs av ett värdepapper (derivat), vars värde är kopplat till en eller flera underliggande tillgångar som du kan välja att investera i.

Något som ofta beskrivs som en fördel med CFD:er är att de fungerar på samma sätt oberoende av produkttyp. Det enda du behöver göra är att välja en produkt (underliggande tillgång) som verkar bra att investera i och som du tror kommer att stiga (eller falla) i värde. Du kan med andra ord tjäna pengar på upp- eller nedgång, i nästan vilken typ av tillgång som helst, allt ifrån kryptovaluta, till råvaror eller aktier.

En av de största CFD-handlarna, både internationellt och i Sverige är eToro. Läs vår recension av eToro, eller kolla in deras hemsida och öppna ett gratis konto!


Underliggande tillgångar – vad innebär det?

Till några av de vanligaste underliggande tillgångarna hör råvaror, räntor, valutor, aktier och index. Genom att investera i en eller flera underliggande tillgångar kan du tjäna pengar på att dessa tillgångar, likt en aktie eller aktiefond, stiger eller sjunker i värde. Dock äger du aldrig en CFD som du äger en aktie, då det i det här fallet rör sig om en form av förvaltning.

Handla med hävstång – vad innebär det?

Att handla med CFD:er innebär vissa säkerhetskrav, som i det här fallet utgörs av en viss procentsats av positionens totala värde av det satsade kapitalet. Säkerhetskravet innebär också en möjlighet att placera mer pengar än vad kontot egentligen är värt, vilket leder oss in på det som kallas handel med hävstång.

Handel med hävstång är ett begrepp som är känt för de flesta som köper och säljer underliggande tillgångar, och tillämpas både på långa köppositioner och korta säljpositioner. Det hela sker genom ett lån från en mäklare, vilket möjliggör för investeraren att öppna en position enligt ovan.

Det är relativt vanligt att en investerare skapar hävstångseffekt i syfte att öka exponeringen av den egna insatsen. Det faktum att effekten går att åstadkomma utan att riskera det egna kapitalet, bidrar till att många investerare ser hävstång som en spännande och rolig investeringsstrategi.

Ytterligare en aspekt som bidrar med spänning i samband med hävstångshandel är den multiplikator som gör det möjligt att mångdubbla den egna insatsen (2 x pengarna, 5 x pengarna, 10 x pengarna etc.) vid en eventuell vinst. Dock gäller multiplikatorn även vid förlust, vilket är extra viktigt att tänka på om du funderar på att prova på handel med hävstång.

Vilka risker finns det med CFD-handel?

Hävstångseffekten har vi redan nämnt, och i samband med den risken att mångdubbelt minska den egna insatsen. Det betyder att en eventuell förlust kan påverka en CFD negativt i det fall då förlusten överstiger det initiala investeringsbelopp.

Som exempel kan nämnas att det finns mäklare som erbjuder så stora hävstänger som 1:300. Det innebär en upp eller nedgång på svindlande 300 % varje gång det sker en värdeförändring i det underliggande instrumentet, vilket i sin tur ställer krav på kunskap om och förståelse för såväl möjligheter som risker med hävstångseffekten.

Det är inte enbart handel med hävstång som utgör en risk i samband med CFD-handel, även om det är en av de största riskerna. I princip alla typer av investeringar innebär risker i någon mån, i synnerhet då det rör sig om handel med börsnoterade aktier som snabbt kan stiga eller sjunka i värde beroende på börsens svängningar.

Vem kan handla med CFD?

Det enkla svaret är att i princip vem som helst kan handla med CFD, men det krävs naturligtvis ett visst kapital och lite kunskap. Det kan också vara en god idé att läsa på om olika mäklare för att jämföra olika typer av hävstänger och annat.

En av fördelarna med CFD-handel jämfört med direktägande (aktiehandel) är möjligheten att använda avsevärt mycket större hävstänger. Det innebär att avkastningen kan bli stor trots att kursskillnaderna är små, vilket gör CFD till ett kraftfullt investeringsverktyg.

För handlare som vill syssla med day trading eller helt enkelt bara vill chansa på storvinst är handel med CFD ett bra alternativ. En av anledningarna är just möjligheten att handla med hävstång, även om det går att handla med CFD utan att nyttja hävstångseffekten.

En annan anledning är att ägandeformen skiljer sig från exempelvis aktiehandelns, då handel med CFD innebär förvaltning istället för ägande. Därmed är du som investerare mer skyddad vid en eventuell börskrasch. Det faktum att du dessutom kan lösa in en CFD när som helst ger också ett visst skydd då du aldrig behöver bekymra dog för utebliven efterfrågan. Därmed är CFD:er långt mer likvida än exempelvis aktier.

Vilka för- och nackdelar finns det med CFD-handel?

På plussidan

 • Möjlighet att investera i många olika produkter med hela världen som marknad
 • Enkelt handel med underliggande tillgångar som går att exponera genom hävstång
 • Medför, till skillnad från handel med aktier, inget fysiskt ägande
 • Kräver endast 20% av positionsvärdet för att öppna en position.
 • Kan ge hög avkastning trots en förhållandevis låg kapitalinsats
 • Du kan sälja en CFD till marknadsmässigt pris när som helst
 • Värdet på en CFD påverkas inte av börsens svängningar

På minussidan

 • Den som handlar med CFD äger aldrig sina aktier då det enbart rör sig om förvaltning
 • Det behövs både en mäklare och ett relativt stort startkapital för att öppna en option
 • Handel med CFD kräver viss kunskap om och förståelse för hävstångseffekten
 • CFD-handel kan leda till mångdubbel förlust av den egna kapitalinsatsen
 • CFD-handel lämpar sig mindre bra för långsiktiga investeringar

CFD eller aktier – vilket är bäst att handla med?

Att besvara frågan om vad som är bäst att handla med, aktier eller CFD, kräver kunskap om vilka mål du har som investerare samt vilka risker du är beredd att ta. Det ena behöver inte heller utesluta det andra, då handel med CFD och handel med aktier kan ses som ett komplement, både till investeringsportföljen och till varandra.

Rent generellt kan man säga att investerare som roas av att spekulera i prisförändringar, antingen på kort eller medellång sikt, tenderar att gilla handel med CFD bättre än handel med aktier. En anledning som ofta lyfts fram som en av fördelarna med CFD-handel är avsaknaden av ägandeskap av derivatet. Något som även kan ses som en nackdel, vilket främst beror på investerarens intentioner.

Ägandeskap, eller avsaknad därav, är alltså en av skillnaderna mellan CFD-handel och aktiehandel. En annan sak som skiljer dessa investeringsformer åt är det faktum att alla investeringar som sker genom CFD måste redovisas i samband med inkomstdeklarationen. Vanligtvis görs detta på en specifik blankett som är separat från den allmänna deklarationen, men för att vara på den säkra sidan är det ändå bäst att kontakta Skatteverket.

För att sammanfatta det hela bör målsättningen styra valet av investering. Vill du till exempel investera på lång sikt för att så småningom kunna njuta av pengarna är aktiehandel att föredra. Investeringar via banken eller aktiemäklare är också det de allra flesta väljer eftersom det går både lätt och smidigt, inte minst tack vare dagens digitala tjänster.

Ett tips är att inte tänka CFD eller aktier, utan istället tänka CFD och aktier. För det krävs det dock en viss självrannsakan då det finns en hel del att fundera kring och ta ställning till.

Innan du investerar bör du ställa dig följande frågor/fundera över:

Vad som är viktigast för just dig

 • Är det viktigast med ett långsiktigt sparande eller vill du hellre chansa för att eventuellt tjäna mer pengar? Har du vägt in alla för- och nackdelar med långsiktigt respektive kortsiktigt sparande?

Vilken form av sparande som passar bäst

 • Vilken typ av handel lämpar sig bäst för det du har tänkt dig? Har du läst på om olika former av handel så att du förstår Vilken typ av handel som lämpar sig bäst för långsiktigt respektive kortsiktigt sparande?

Riskerna med CFD-handel

 • Är du kapitalstark nog att chansa? Vågar du anta risken med att förlora allt?

Möjligheterna med CFD-handel

 • Är du medveten om hur hävstångseffekten fungerar? Vet du hur du ska nyttja hävstången på bästa sätt? Vet du hur du ska gå tillväga för att öppna en option?

Kortvariga prisförändringar

 • Är du medveten om att kortvariga prisförändringar kan vara både till fördel och nackdel? Har du någon plan för hur du ska tackla en kraftig nedgång? Vad ska du göra med pengarna vid en snabb vinst?

Hur insatt och självgående är du egentligen?

 • Har du tillräckligt med kunskap om CFD-handel för att göra lyckade investeringar? Vet du vilka investeringsplattformar och mäklare som erbjuder det du vill ha?

Exempel på andra vanliga derivat

Förutom CFD finns det en rad andra derivat som vanligtvis tecknas som icke-standardiserade alternativt standardiserade derivatkontrakt [1]. Gemensamt för flera av dessa derivat, däribland optioner, terminer och swappar, är att de är kopplade till en specifik händelse som kommer att inträffa vid en specifik tidpunkt.

Optioner

Genom att teckna en så kallad option kan den ena parten köpa sig rätten att antingen köpa eller sälja en underliggande tillgång vid den specifika tidpunkten. Den andra parten är då skyldig att leva upp till det som har avtalats och måste därmed betala en eventuell mellanskillnad beroende på hur värdeförändringen ser ut.

Terminer

Ytterligare en form av derivat som även det innefattar köp eller sälj av en eller flera underliggande tillgångar vid en specifik tidpunkt. Något som kännetecknar både terminer och optioner är att de oftast går att handla med på organiserade finansmarknader.

Swappar

Precis som terminer är värdet beroende av priset på dem underliggande tillgång du väljer att investera i. En skillnad är att swappar handlas via så kallad OTC-handel, vilket innebär att de inte köps och säljs via börsen utan direkt ”över disk”.


[1] Ett icke-standardiserat derivatkontrakt skrivs vanligtvis mellan en investerare och en finansiell institution, medan ett standardiserat derivatkontrakt tecknas av en investerare med börsen som motpart. Det förstnämnda innebär, vilket namnet antyder, större frihet när det kommer till aspekter som margin call, med standardiserade derivatkontrakt innebär att margin call är en obligatorisk del i avtalet.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg