Vad är en moat inom ekonomi? Allt om begreppet ekonomisk vallgrav


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Investera i bolag med en stark moat, kanske du har hört någon gång? Eller prat om ett företags vallgrav. Men vad menas egentligen med det, och finns det några bra exempel på företag med en tydlig moat? Det reder vi ut i den här artikeln!

Allt om ekonomiska begreppet moat

Vad betyder moat?                 

Moat är ett av de många svåra begrepp som används i den ekonomiska världen men som kan vara bra att ha koll på om man vill förstå mer hur företagande, investering och marknaden fungerar.

Om din första association när du hör ordet moat är medeltida fästningar omgivna av vattenfyllda vallgravar som är svåra för fiender att forcera så tänker du helt rätt. Moat betyder helt enkelt vallgrav även i den ekonomiska världen. Även om den inte består av just vatten så betyder moat att ett företag har en strategisk, distinkt fördel som skyddar mot konkurrenter.

Denna fördel ska även vara svår att kopiera. På svenska kan vi kalla det för moat, men även för ekonomisk vallgrav, vallgravsstrategi eller säkerhetsmarginal. Moat betyder helt enkelt att företaget är omgärdat av och förfogar över en eller flera viktiga och unika tillgångar som skyddar företagets marknadsandelar och gör det konkurrenskraftigt mot andra aktörer på marknaden.

Ekonomiska vallgravar kan bestå av olika saker och finnas på olika plan. Storskalighet och kostnadseffektivitet är ett exempel. Ju större volymer ett företag producerar av en vara desto billigare blir styckpriset. Om ett företag har kapacitet att producera storskaligt och kostnadseffektivt till låga priser kommer de kunna sälja till ett billigare pris och därmed locka fler kunder.

En annan slags moat är att göra det svårt, kostsamt eller omständligt för kunden att gå över till produkter från någon konkurrent. Om du köpt en produkt av företag A så kan denna till exempel vara producerad så att den bara fungerar tillsammans med andra produkter från företag A. Att byta till företag B blir alltså mer kostsamt för kunden än att fortsätta handla hos det företag man redan börjat med. Detta säkrar en kundkrets och ger företaget en konkurrensfördel gentemot andra.

Ett annat exempel på en vallgrav är nätverkseffekten. Om ett företags styrka ligger i att de har många användare, som i sin tur drar nytta av varandra, har de en stor fördel gentemot andra företag. Det skulle till exempel vara svårt att skapa ett nytt Airbnb, eftersom det tar lång tid att bygga upp ett så stort utbud av folk som vill hyra ut, och folk som vill hyra bostäder. Företagets styrka växer i takt med antalet personer som använder deras tjänster.

Ekonomisk moat kan även handla om immateriella tillgångar. Ett sådant exempel är patent. Ett patent ger företaget ensamrätt till en viss innovation, teknik eller kunskap under en viss tid. Denna ensamrätt stärker deras konkurrenskraft och ger dem en fördel som andra inte kan ta efter. Läkemedelsindustrin är ett vanligt exempel på en bransch där patent kan fungera som ekonomiska vallgravar.

Många gånger fungerar ett starkt varumärke som en ekonomisk vallgrav. Genom bland annat marknadsföring och produktplacering kan företag skapa ett varumärke som gör att de sticker ut på marknaden. Nike, Apple, Mercedes och Gucci är exempel på varumärken där blotta namnet ökar produktens värde. Värdet för kunden består inte bara i själva produkten utan också i den image, prestige eller rent av livsstil som varumärket symboliserar. Vallgraven kan även fungera genom att varumärket associeras med till exempel hög kvalitet eller andra positiva egenskaper.

I den här typen av moat behöver inte priset på produkterna vara lågt. Det kan faktiskt vara högre än hos konkurrenterna. Men detta snarare ökar den ekonomiska vallgravens effekt då det spär på känslan av exklusivitet.

Precis som med en vattenfylld vallgrav gäller att ju bredare den är desto svårare är den för andra att ta sig över och desto mer skydd ger den därmed. Ju bredare, djupare och mer moat ett företag har desto större är alltså chansen att de kan behålla sin plats på marknaden i konkurrensen med andra aktörer.

Varifrån kommer begreppet moat?

Begreppet moat myntades av Warren Buffet. Warren Buffet är en av 1900- och 2000-talets största affärsmän och investerare. Den investeringsstrategi han förespråkar, och som gjort honom till en av de rikaste personerna i världen, är att hitta företag med breda ekonomiska vallgravar men vars aktier är undervärderade. På sikt kommer vallgraven att fylla sin funktion och låta företaget behålla och stärka sin plats på marknaden och ge avkastning till investerarna.

Varför är det viktigt att känna till begreppet moat?

För dig som funderar på att investera kan det vara bra att ta reda lite på om ett företags moat. Det är kanske lättare sagt än gjort, men några frågor man kan ställa sig själv är:

 • Vad är det som gör företaget konkurrenskraftigt?
 • Var är det som särskiljer just detta företag jämfört med något annat?
 • Vad har företaget för tillgångar som gör det svårt för konkurrenter att härma eller kopiera dem?
 • Vad associeras företaget och dess varumärke med?
 • Vad finns det för hinder för andra aktörer på marknaden att komma in och konkurrera ut företaget?
 • Vilka vallgravar omgärdas företaget av?

När du vet lite mer om vilka ekonomiska vallgravar som ett företag har, eller för den delen saknar, så kan du göra ett mer välinformerat beslut i dina investeringar.

Exempel på företag med en tydlig moat

Som vi sett finns det olika slags ekonomiska vallgravar och de kan fungera på lite olika sätt. Grundtanken för dem alla är att de utgör en unik konkurrenskraftig fördel för företaget som skyddar företaget från att tappa marknadsandelar till sina konkurrenter. Några exempel på företag med tydliga ekonomiska vallgravar är:

 • Nike – Starkt varumärke med stor igenkännbarhet.
 • Apple – Varumärke, eget digitalt ekosystem, patent med mera.
 • Tesla – Egenutvecklad teknik, starkt varumärke, omtyckt och framförallt omtalad företagsledare.
 • Mips – Det svenska företaget med över 200 olika patent på sina skyddslösningar för hjälmar.
 • Amazon – Kontroll över de flesta delar i handelskedjan, med handelspartners, prenumerationstjänst för kunder med mera.

Här kan du lära dig fler ekonomiska termer och begrepp!


För investeringar rekommenderar jag följande tjänster. Avanza och Nordnet för aktiehandel och vissa billiga indexfonder. SAVR (läs recension) för bästa pris på de flesta aktivt förvaltade fonderna. SigmaStocks (läs recension) för passivt investerande i aktier.

Öppna gratis konto hos:

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg