Vad är factoring?


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Factoring innebär att man säljer eller belånar fakturor för att få kontanta medel, vilket sker genom en så kallad factoringtjänst alternativt en bank.

Factoring är vanligast bland företagare som är i behov av att snabbt få in kontanta medel för att undvika likviditetsproblem. I den kontexten kan längre kredittider vara avgörande för att hålla verksamheten flytande, i synnerhet då företagandet innebär löpande utgifter som sällan går att pausa.

Factoring begrepp förklarat

Om du letar efter factoringlösningar för ditt företag, kan Toborrow företagslån vara ett alternativ som erbjuder just detta.

För den som investerar i krediter och lån hos Savelend, förekommer factoring som en del av potentiella investeringar där dina pengar placeras.

När används factoring?

Factoring är en tjänst som erbjuds av olika finansbolag och banker som i sammanhanget benämns som factoringföretag. Tjänsten gör det möjligt för ett företag att antingen sälja eller belåna en eller flera fakturor via det factoringföretag man har valt att samarbeta med.

Vanligtvis används factoring av företag som snabbt vill bygga upp den egna likviditeten för att öka möjligheten att investera. Det är också ett relativt vanligt alternativ till traditionella banklån.

Det finns en överrepresentation bland mindre, medelstora och nystartade företag, även om det också finns större företag och koncernen som nyttjar fördelarna med factoring. I synnerhet rör det sig om företag med ett oregelbundet pengaflöde, vilket är vanligt inom branscher som bygg och entreprenad.

En av fördelarna med factoring är att pengarna sätts in i princip direkt, vilket betyder att du som företagare slipper låsa upp kapital under det finansiella glapp som uppstår innan dina fakturor betalas.

Hur fungerar factoring?

Två närliggande begrepp till factoring som inte sällan blandas ihop är 1. fakturaköp och 2. fakturabelåning.

  1. Fakturaköp innebär att en eller flera fakturor säljs och överlåts till ett factoringföretag.
  2. Fakturabelåning innebär att företaget som säljer fakturor intecknar sina fakturor hos ett factoringföretag som i sin tur sköter belåningen.

Oavsett vilken form av factoring som används kräver factoringföretag en avgift, vilket vanligtvis motsvarar en procentuell del av fakturabeloppet. Avgiften kan ses som en form av säkerhet för factoringföretaget som tar över fordringen gentemot slutkund. Efter det att avgiften har betalats sätts resterande belopp in på angivet konto inom en till ett par dagar.

Valet av factoringföretag

Något som kan vara värt att ta en närmare titt på är avgiftens omfattning som kan skilja sig åt beroende på leverantör. Vanligt är dock att den varierar mellan en halv och ett par procentenheter, vilket kan verka som en mindre viktigt detalj med som kan göra ganska stor skillnad för företag som regelbundet använder sig av factoring.

Det är också viktigt att välja ett factoringföretag som har god kännedom om din verksamhet och din målgrupp (både befintliga och potentiella kunder). Vidare bör det också finnas möjlighet att snabbt och lätt få tag i en personlig kontaktperson för att få svar på eventuella frågor. Att vara påläst om begrepp som regressrätt och fakturabelåning, samt vad som skiljer dessa åt, kan också vara till stor hjälp.

För vem är factoring ett bra alternativ?

Factoring är en vanlig företeelse och förekommer inom flertalet branscher. I synnerhet inom bygg- och entreprenad där det är vanligt att arbetar i långsiktiga projekt med långa kredittider som konsekvens.

Små och medelstora företag är något överrepresenterade då de ofta är mer sårbara och i större behov av likvida medel jämfört med stora företag och koncernen.

Det finns även större företag som nyttjar möjligheten med factoring i syfte att förbättra företagets likviditet samt för att minska eventuella risker som en kredit kan medföra.

Fördelar med factoring

  • Ett alternativ till traditionella banklån
  • Effektiv metod för att frigöra kontanta medel
  • Skapar utrymme och möjligheter för investeringar
  • Enkel administration med hjälp av ett factoringföretag
  • Flexibilitet avseende när, vilka och till vem fakturor ska säljas
  • Öppnar upp för konkurrenskraftiga och flexibla kredittider gentemot slutkund
  • Ger möjlighet att överbrygga finansiella glapp mellan leverantörs- och kundfakturor

Tre vanliga typer av factoring

När man talar om factoring finns det ett antal relaterade begrepp som ofta återkommer. Två av de vanligaste är regressrätt och fakturabelåning, varav det förstnämnda vanligen refereras till som fakturaköp utan regress och fakturaköp med regress.

Fakturaköp utan regress

Den här formen av fakturaköp innebär att factoringföretaget övertar hanteringen, och därmed även riskhantering, gentemot slutkund. I gengäld kan factoringföretaget ställa krav på gäldenärer som kan påvisa god betalningsförmåga.

Fakturaköp med regress

Ett fakturaköp med regress skulle kunna förklaras som motsatsen till fakturaköp, då ansvaret för obetalda fakturor istället ligger på säljande part snarare än på factoringföretaget.

Med tanke på ovanstående är detta två tjänster som skiljer sig åt ganska markant, inte minst med avseende på kreditrisken. Det betyder att fakturaköp med regress snarare bör betraktas som en form av fakturabelåning, vilket för oss vidare till just det begreppet.

Fakturabelåning

Fakturabelåning är en tjänst som gör det möjligt för ett företag att inteckna samtliga, ett visst antal eller enstaka kundfakturor med hjälp av ett factoringföretag.

Den här typen av tjänst omfattas vanligtvis av avgifter och transparens gentemot slutkund. I normala fall åligger det säljande part att betala en procentuell andel av det totala fakturabeloppet till mottagande part, i det här fallet ett factoringföretag.

I samband med fakturabelåning åligger det även säljande part att meddela kunden om överlåtelsen. Därefter gör kunden sin inbetalning till factoringföretaget, som i sin tur meddelar säljande part när betalningen är genomförd. Även påminnelsefakturor och eventuella inkassoärenden hanteras av factoringföretaget.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg