Vad är fakturabelåning? Allt du behöver veta


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Fakturabelåning är ett välkänt begrepp för de flesta som arbetar med factoring. I sammanhanget är det nästintill omöjligt att inte nämna fakturaköp; ett närliggande begrepp som ofta används i samma kontext som fakturabelåning.

Medan factoring handlar om både belåning och försäljning till extern part, handlar fakturabelåning enbart om belåning med fakturor som säkerhet. Tjänsten fakturabelåning hjälper därmed företagare att frigöra rörelsekapital till den egna verksamheten, vilket sker i samband med att företagen belånar sina egna fakturor.

Fakturabelåning underlättar därmed för företag att öka likviditeten och att, utan dröjsmål, omsätta det frigjorda kapitalet i den egna verksamheten istället för att låsa dem i obetalda kundfordringar.

Vad är fakturabelåning och hur fungerar det?

Fakturaköp och fakturabelåning: likheter och skillnader

Då de båda begreppen kan vara svåra att hålla isär, både för personer som arbetar med factoring och för gemene man, ska vi göra ett försöka att tydliggöra skillnaderna.

Fakturaköp

Vi börjar med begreppet fakturaköp som på senare år har blivit en alltmer utbredd tjänst, och som likt fakturabelåning handlar om finansiering av fakturor. Dock innebär fakturaköp att fakturor säljs i syfte att frigöra kapital, vilket inte är att förväxla med belåning av fakturor även om syftet är detsamma.

Då fakturaköp handlar om försäljning till tredje part är det också tredje part som bokför fakturorna. På så vis kan det säljande företaget förbättra sina nyckeltal på ett relativt snabbt och enkelt sätt då kapitalet betalas ut i princip omedelbart.

Fakturaköp tillåter dessutom flexibilitet då det är en tjänst som till vissa delar går att skräddarsy för att passa det säljande företagets individuella behov. Det innebär bland annat att företaget har möjlighet att välja vilka fakturor de vill sälja och när.

Fakturabelåning

Tjänsten fakturabelåning kan därmed nyttjas både för att påverka det egna kapitalet och för att frigöra tid som istället kan läggas på nyinvestering och verksamhetsutveckling.

Vid fakturabelåning ligger företagets kundfakturor till grund för själva lånet, vilket betyder att fakturorna utgör långivarens säkerhet. Lånet motsvarar en viss procentsats av det totala fakturabeloppet (oftast runt 70–80 %) varav resterande belopp betalas ut i samband med långivarens inbetalning av fakturan.

Fördelar med fakturabelåning

En av fördelarna med fakturabelåning är själva ägandeskapet av fakturorna, som i det här fallet ligger kvar hos det företag som använder sig av tjänsten. Det betyder att fakturorna hanteras av tredje part, vilket i sin tur innebär att obetalda fakturor hanteras externt med allt vad det innebär (påminnelser, inkassoärenden etc.).

En annan fördel med fakturabelåning är möjligheten att spara tid och pengar. Dessutom bokförs fakturorna fortfarande internt även om de hanteras externt, vilket gör det lättare för företag att låna pengar trots likviditetsbrist.

Olika former av fakturabelåning

Det finns två olika former av fakturaköp vilka benämns som fakturaköp med eller utan regress och som kan beskrivas enligt följande:

Fakturabelåning med regress

Fakturabelåning med regress kan likställas med den ångerrätt som gäller när du köper varor i butik eller på nätet. I praktiken innebär regress att det företag som köper fakturorna har möjlighet att ångra sitt köp, med påföljd att de köps tillbaka av det säljande företaget.

Ett avtal med regress innebär oftast bättre villkor och lägre avgifter jämfört med ett avtal utan regress. Dock bör säljaren ha med sig det faktum att köparen har ångerrätt, vilket kräver ett visst mått av kapital. Skulle det saknas kapital i detta läge har köparen rätt att driva ärendet som ett inkassokrav, vilket kan bli dyrt i längden.

Fakturabelåning utan regress

Fakturabelåning utan regress omfattas inte av samma ångerrätt som ett avtal med regress. Den här typen av avtal betyder att tredje part hanterar de riskmoment som tjänsten med fakturabelåning innebär. I praktiken innebär detta att tredje part tar över alla fakturautskick samt eventuella påminnelser och bevakning av inkommande betalningar. Det i sin tur frigör  tid och kapital till den säljande parten.

Fakturabelåning: kostnader

Det finns i skrivande stund inget fast pris vad gäller factoring. Tjänsten innebär istället debitering per faktura, vilket sker till en kostnad som motsvarar en viss procentandel av fakturans totalbelopp.

Räntesatsen är generellt sett baserad på belåningsgraden och kan därför variera i storlek även om räntan oftast håller sig mellan två och fem procent. Lånesumman betalas oftast ut inom 48 timmar.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg