Vad är goodwill?


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Goodwill är ett begrepp inom företagsekonomin som nog de allra flesta har hört talas om, men vad innebär det egentligen?

Vad betyder goodwill?

Det engelska ordet goodwill betyder ungefär välvilja, gott rykte, gott anseende. Och det ger en rätt bra bild av dess betydelse även inom företagsvärlden.

Om ett företag har en väl inarbetad kundkrets och ett bra rykte så skapar det ju naturligtvis ett mervärde för företaget. Det kan också handla om ett känt varumärke som kunderna känner igen och vill köpa. Alla dessa saker utgör tillsammans ett företags goodwill.

Goodwill är en del av ett företags immateriella tillgångar och redovisas i bolagets balansräkning.

När uppstår goodwill?

Goodwill uppstår vid försäljning av ett företag, då köparen är beredd att betala mer än vad företaget ser ut att vara värt på papper.

Alla företag har i sin redovisning något som kallas balansräkning. Balansräkningen visar vad företaget har för tillgångar och skulder. Tillgångarna minus skulderna utgör företagets egna kapital, eller nettovärde kan man säga.

Om företagets nettovärde är 800 000 kr men köparen ändå betalar 1 000 000 kr så är den mellanskillnaden på 200 000 kr goodwill.

Det köpande företaget får då föra upp denna goodwill i sin balansräkning som en tillgång. Den kommer att ligga under ”immateriella tillgångar”, tillgångar som inte går att ta på. Goodwillvärdet måste kontrolleras och värderas löpande för att se om företaget fortfarande har samma status på marknaden. I annat fall måste goodwillen minskas i balansräkningen.

Ett företag kan också ha badwill, vilket är motsatsen till goodwill. Till exempel så kan dåligt rykte bland kunder kan sänka priset på ett företag vid försäljning.

Hur ska man värdera goodwill hos ett företag?

För dig som ska investera och köpa aktier i ett företag, kan det finnas anledning att sätta dig in i hur stor del av balansräkningen som utgörs av goodwill. Du kan då göra en egen bedömning om vad som är ett rimligt värde på till exempel varumärke, kundlojalitet och allmän ställning inom företagets verksamhetsområde.

Att sätta ett pris på goodwill i värderingen av befintliga börsnoterade bolag, är ofta en utmaning för investerare eftersom det inte är något lika konkret som det bokförda värdet av materiella tillgångar. För bolag som är väletablerade, med starka varumärken kan goodwill utgöra flera procent av bolagets bokförda tillgångar.

Se även vår artikel om nyckeltalet P/B-tal!

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg