Vad är nätverkseffekten inom företagande?


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Nätverkseffekten – vad innebär det? Det klassiska exemplet på en innovation som dragit fördel av nätverkseffekten är internet, men också telefonen. Både dessa uppfinningar ökade i såväl popularitet som värde i takt med det snabbt ökande antalet användare. Men hur fungerar nätverkseffekten egentligen, och vilka företag idag har dragit stor nytta av den? Fortsätt läsa för att ta reda på mer!

Nätverkseffekt förklarat

Så fungerar nätverkseffekten

Nätverkseffekten är den positiva inverkan som ett ökat antal användare eller människor kan ha på en tjänst eller vara. Om bara en person har en telefon är uppfinningen helt värdelös, men om majoriteten av världens befolkning har varsitt exemplar blir uppfinningen istället oumbärlig.

På samma sätt ökar värdet av till exempel Blocket, Facebook, Tinder och Instagram i takt med att allt fler väljer att använda tjänsterna. Det råder alltså ingen tvekan om att nätverkseffekten har ett enormt värde för företagare, och kan leda till exponentiella tillväxttakter.

Exempel på företag som dragit nytta av nätverkseffekten

Flera av de ledande och snabbast växande företagen i världen har nått sin framgång tack vare nätverkseffekten. Facebook och andra sociala medieföretag, är självklara exempel på ett sådana företag. Du kan säkert själv minnas när Facebook blev populärt – allt fler av dina vänner gick med i Facebook vilket ledde till att du själv också ville vara delaktig.

Airbnb är ett annat företag som nått skyhög framgång tack vare nätverkseffekten, eftersom många av de nätverkseffekter som finns på internet gynnar webbplatser och appar med tjänster för uthyrning.

E-handelswebbplatser som eBay och Etsy har också utvecklats och växt i takt med ett ökat antal användare, samt samåkningstjänster som Lyft och Uber.

Svårigheter med nätverkseffekten

Den största svårigheten för företag som vill utnyttja nätverkseffekten är att lyckas locka tillräckligt många användare i början, vilket är grundläggande för att effekten ska ta fäste. Mängden användare som krävs i början kallas kritisk massa, och när denna är uppnådd lockar tjänsten många nya användare.

På varje framgångsrikt sociala medieföretag, går det säkerligen hundratals som aldrig blev något, eftersom användarna helt enkelt inte såg någon anledning att gå över dit.

Överbelastning är en annan negativ nätverkseffekt. Om en webbplats inte kan hålla bandbredden tillräckligt hög eller underhålla sina servrar finns det risk att användare hellre väljer andra tjänster med högre tillförlitlighet. Nätverkseffekten kan även orsaka problem för leverantörer – många användare kan innebära alldeles för hög efterfrågan av produkter, vilket kan leda till förseningar och missnöjda konsumenter.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg