Vad är UC och hur funkar det?


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Det finns ganska många företag som har kreditupplysningsregister, även om vissa anlitas oftare än andra och därmed är mer kända. Gemensamt för dem är att de har beviljats tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten, då det är ett krav för att få lov att bedriva kreditupplysningsverksamhet.

Du har rätt att få besked om vilka uppgifter som finns om dig i ett kreditupplysningsregister genom att vända dig till de kreditupplysningsföretag som behandlar uppgifter om dig. Som regel är detta en tjänst som tillhandahålls kostnadsfritt.

I den här artikeln går vi igenom det största företaget på marknaden för denna typ av upplysningstjänst, UC. Få svar på allt du behöver veta om Upplysningscentralen!

Vad är egentligen UC?

UC står för Upplysningscentralen

Ett av de mest anlitade kreditupplysningsföretagen i Sverige heter Upplysningscentralen, vilket oftast förkortas UC. En långivare kan alltså vända sig till UC för att beställa en kreditupplysning, antingen på en privatperson eller ett företag.

UC erbjuder i sin tur en upplysningstjänst som är baserad på behov, vilket innebär att beställaren i viss utsträckning kan skräddarsy tjänsten.

Som företagare kan du exempelvis integrera ett eller flera befintliga affärssystem med UC:s tjänst, vilket möjliggör regelbundna kreditupplysningar och säkrare arbetsmetoder.

Som privatperson är du kanske mer i behov av en enstaka upplysning, men UC erbjuder även möjligheten att beställa en kreditupplysning på sig själv.

Det är en tjänst som nyttjas relativt ofta då det inte bara ger en samlad bild över befintliga lån och krediter, men också över eventuella betalningsanmärkningar och tidigare upplysningar. Det är helt enkelt ett smidigt sätt att hålla koll på sin egen kreditvärdighet.

Är UC ett företag eller en myndighet? (Vem äger UC?)

UC Logo

UC är ett företag vars tjänst är att leverera digital information om företag och konsumenter. De är mest kända för att tillhandahålla kreditbedömningar.

Om du ansöker om lån, eller ska köpa något på kredit, kan det hända att en kreditvärdighetskoll görs. Då är det ofta UC som utför kontrollen, även om det finns andra liknande företag också.

  • Företaget UC har funnits ända sedan 1977.
  • Sedan 2018 är UC en del av Enento Group, ett finskt bolag med flera dotterbolag inom finans- och företagstjänster i Norden.
  • I Enento Group ingår andra välbekanta svenska företag som Allabolag och Proff, samt andra företag med verksamhet i Finland.

Det här ska en kreditupplysning innehålla

Som ett av Sveriges största kreditupplysningsföretag kan Upplysningscentralen tillhandahålla  kreditinformation om allt från privatpersoner och företag till organisationer, föreningar, myndigheter och liknande.

När någon beställer en kreditupplysning ska den innehålla information om senast deklarerade inkomst och eventuella fastighetsinnehav. Den ska också innehålla personens eller företagets namn, person- eller organisationsnummer samt hem- eller besöksadress. Gäller upplysningen en privatpersoner kan även civilstånd framgå (gift, sambo, änka/änkeman etc.).

För en långivare är kreditvärdigheten hos den som söker lån ett kritiskt moment. Därför är det viktigt att eventuella skulder och betalningsanmärkningar framgår av kreditprövningen. Dessa uppgifter kan, tillsammans med tidigare kreditupplysningar, fälla ett avgörande för huruvida lånsökaren ska beviljas lånet eller inte.

Dock räcker det sistnämnda inte för att bilda sig en uppfattning om personens nuvarande ekonomiska status, utan här bör långivaren istället fokusera på lånsökarens betalförmåga.

När ska en kreditprövning göras?

Syftet med en kreditprövning är att motverka skuldsättning och samtidigt minska riskerna för kreditförluster. I bästa fall gynnas alltså både låntagaren och långivaren av en kreditupplysning.

I samband med en låneansökan ska långivaren begära en kreditprövning i syfte att skapa sig en bild av låntagarens förmåga att betala tillbaka lånet. Detta ska ske oberoende av lånets omfattning, löptid och art, vilket innebär att även SMS-lån och andra liknande snabblån är inbegripna.

Varje gång en kreditupplysning har lämnats ska den som är föremål för granskning erhålla en skriftlig kopia av kreditupplysningen. I den ska det tydligt framgå vem som har begärt kreditupplysningen samt vilka uppgifter och eventuella omdömen/råd som har lämnats om dig.

Det finns undantagsfall

Det finns lån som regleras uteslutande mot bakgrund av lånsökarens förmåga att betala tillbaka lånet. I det avseendet spelar kreditvärdigheten en avgörande roll, då låntagaren inte kan beviljas ett lån om det som pantsätts måste säljas i syfte att betala av lånet.

Undantaget appliceras därmed i samband med ansökningar om bolån, vilket innebär att den typen av lån endast beviljas i de fall då lånsökarens återbetalningsförmåga (dvs. kreditvärdighet) är tillräcklig.

Vad är lån utan UC?

Allt fler långivare behandlar låneansökningar utan UC. Det betyder att de inte begär någon kreditupplysning genom Upplysningscentralen (UC), vilket i vissa fall kan gynna personer med låg kreditvärdighet.

I praktiken innebär detta att en och samma person kan ha flera betalningsanmärkningar registrerade hos UC och samtidigt bli beviljad ett lån. För att det ska bli möjligt behöver man dock veta vilka långivare som erbjuder lån utan UC, vilket långt ifrån alla gör.

Så går en kreditprövning till

Det finns inga exakta riktlinjer eller regler om vilka uppgifter som ska samlas in vid en kreditprövning. Det långivaren har att förhålla sig till är istället det man i konsumentkreditlagen refererar till som ”god kreditgivningssed” (se förklaring nedan). Rent generellt innebär detta att prövningen ska grundas på personens eller företagets totala ekonomiska situation.

Långivarens skyldigheter

Reglerna om god kreditgivningssed finns att läsa i konsumentkreditlagen. I stort kan de beskrivas som regler för hur långivaren förväntas agera mot en person som ansöker om lån.  Långivaren ska till exempel på ett tydligt och omsorgsfullt sätt ta till vara lånsökarens intressen. Fokus ska ligga på personens nuvarande situation och förmåga att betala, vilket innebär att blicka framåt snarare än bakåt.

En kreditprövning ska göras även när lånet saknar säkerhet, då utgångspunkten är att det ska finnas tillräckligt med resurser till avgifter, amorteringar och räntor med mera. Saknas tillräckliga medel för att klara ett ”normalt uppehälle” saknas vanligtvis förmågan att betala tillbaka en kredit. I sådana fall ska låneansökan avslås.

Lånsökarens skyldigheter

Den som ansöker om ett lån ska lämna uppgifter om inkomst, tillgångar, utgifter, skulder, andra lån och eventuella borgensåtaganden. I vissa fall kan det bli aktuellt att lämna uppgifter om flera personer, i synnerhet om prövningen gäller ett helt hushåll.

Lånsökarens rättigheter

Även om en lånsökare uppfyller de formella kraven för att få ett lån har långivaren ingen egentlig skyldighet att bevilja ett lån. Långivaren är däremot skyldig att informera om orsaken till avslaget, vilket syftar till att ge lånsökaren en möjlighet att förbättra sina chanser vid framtida låneansökningar.

Vanliga hinder för ett beviljande

Om det finns en obetald skuld finns det vanligtvis en betalningsanmärkning. Det innebär att skulden har noterats i kreditupplysningsföretags register. Det i sin tur innebär att betalningsanmärkningar inte utfärdas av Kronofogdemyndigheten, vilket många tror. Däremot är Kronofogden oftast inblandad när det gäller utslag i mål som rör betalningsföreläggande.

Att ha flera betalningsanmärkningar kan utgöra ett visst hinder vid en låneansökan. Detta trots att såväl Konsumentkreditlagen som Finansinspektionen poängterar att antalet omfrågningar (betalningsanmärkningar) inte ensamt ska vara avgörande för ett avslag vid en kreditprövning.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg