Vad betyder anstånd?


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Att få anstånd innebär samma sak som att få uppskov. Enkelt förklarat innebär det att få möjligheten att skjuta fram en betalning, eller inlämningsdatum för dokument, till en senare tidpunkt.

En privatperson eller ett företag kan ansöka om anstånd för att lämna in olika typer av dokument eller för att få uppskov med skatteinbetalningen.

Normalt sett krävs det en ansökan för att en bank, ett företag eller en myndighet ska bevilja anstånd. Det vanligaste är att ansöka om anstånd för inlämning av olika slags myndighetsdokument, men även obetalda fakturor och skatteskulder är vanliga orsaker för en ansökan.

Vid återkommande ansökningar kan det vara svårare att få sin ansökan beviljad. I sådana fall kan det behövas ett särskilt skäl, som långvarig sjukdom, vård av anhörig eller vård av barn. Det går också att anlita ett ombud som sköter ansökan, vilket vanligtvis kräver att ombudet har någon form av behörighet, som exempelvis en framtidsfullmakt eller liknande. I händelse att Skatteverket kräver ett muntligt eller skriftligt bevis ska behörigheten kunna styrkas.

Händer håller i och skriver på ett dokument

Anstånd hos myndigheter och företag

När det gäller myndigheter går det att ansöka om anstånd för såväl ansökningsdatum som beslutsdatum och betalningar. Exempel på en myndighet som är vanlig att söka anstånd hos är Centrala Studiestödsnämnden, vilket kan hjälpa personer som hamnat i ekonomiska svårigheter.

Dock är det viktigt att komma ihåg att ett anstånd ofta beviljas mot en mindre avgift, varför det kan vara en god idé att inte ansöka om anstånd upprepade gånger.

Tillfälligt anstånd

Företag som har drabbats ekonomiskt har möjlighet att ansöka om tillfälligt anstånd. Ett tillfälligt anstånd omfattas vanligtvis av arbetsgivaravgifter, moms och skatteavdrag som alla är betalningar man kan ansöka om uppskov för i upp till ett år.

För företag som redovisar kvartalsvis kan medges anstånd för nio perioder per år, och för företag som redovisar på årsbasis är det två perioder per år som gäller. Skulle företaget upphöra finns det dessutom möjlighet att ansöka om förlängning med ytterligare ett år.

Nekat anstånd

Personer och företag som får avslag på en anståndsansökan och som inte kan betala sina fakturor i tid får normalt sett en påminnelsefaktura. Vanligtvis läggs en tilläggsavgift till en påminnelsefaktura, vilket innebär att det kan bli kostsamt att dra på sig flera påminnelser.

Skulle betalning utebli helt väljer många företag att skicka ärendet vidare till inkasso. Det betyder att företaget lämnar över hanteringen av ärendet till ett så kallat inkassoföretag som fortsätter att skicka fakturor till gäldenären.

Varje ny faktura omfattas av ytterligare avgifter vilket också bidrar till att skulden växer. Om ärendet fortfarande inte kan klaras upp i detta stadium blir det till slut ett ärende för Kronofogdemyndigheten att hantera.

Omprövning och överklagan

När det gäller beskattning har Skatteverket mandat att bevilja anstånd för inbetalning av skatt om den skattskyldige kan antas bli helt, eller delvis, befriad från skatt. Det gäller även vid en begäran om omprövning eller överklagan av ett beskattningsbeslut som den skattskyldige är skyldig att följa.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg