Vad betyder förvärv och omvänt förvärv? Vi förklarar begreppen


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Inom investeringsvärlden hör man ofta begreppet förvärv. ”Bolaget förvärvades under våren…” eller liknande kan det stå i ekonominyheterna. Men vad innebär det egentligen? Här går vi igenom allt du behöver veta om förvärv och omvänt förvärv!

Skakar hand avtal om förvärv

Vad innebär begreppet förvärv?

Förvärv betyder enkelt förklarat att ta över rätten till ägandet av någonting. En person, eller ett företag, säljer något och köparen är den som förvärvar detta.

Ofta används begreppet förvärv i en kontext som har att göra med företagande. Till exempel att ett företag köper upp ett annat företag. Vanligtvis handlar det om aktiebolag, även om förvärv kan ske i andra former.

Det kan också handla om till exempel fastigheter, att ett fastighetsbolag eller en privatperson förvärvar ett hus, en industrilokal eller en annan fastighet.

Vad är omvänt förvärv?

Ibland händer det att ett bolag gör ett så kallat omvänt förvärv. Det kan ske när ett onoterat bolag vill ”ta en genväg” in på börsen, genom att förvärva ett bolag som redan är noterat. Då kan det onoterade bolaget helt enkelt komma in på börsen, via det noterade bolag de förvärvar.

Detta kan göras till exempel för att slippa undan de kostnader och den process som krävs gå igenom för att noteras den vanliga vägen.

Ett praktiskt exempel kan se ut såhär:

Det onoterade bolaget Gurkan AB vill in på börsen. De förvärvar då en majoritet av aktierna i det noterade bolaget Börsbolaget AB.

Därefter förvärvar Börsbolaget AB, hela Gurkan AB, och därmed är det omvända förvärvet slutfört och hela bolaget är numera noterat som Börsbolaget AB.

Exempel på omvända förvärv på börsen

Omvända förvärv sker lite titt som tätt på börsen. Här är några exempel:

RNB

Klädföretaget RNB sålde flera av sina stora klädkedjor som Polarn O. Pyret och Brothers. Senare ingick de avtal om att genomgå ett omvänt förvärv med Coala Life, ett bolag inom medicinteknik. Det innebär att bolaget efter förvärvet kommer att ha en helt annan inriktning än det som en gång var ett klädbolag.

Berkshire Hathaway

På engelska kallas omvänt förvärv ofta för en ”reverse takeover”. Ett klassiskt exempel på en sådan är när den legendariske investeraren Warren Buffett tog sitt företag, som skulle bli Berkshire Hathaway, till börsen.

Berkshire Hathaway var från början verksamma inom textilindustrin och var noterat innan Buffett hade något ägande i bolaget. Han började sedan köpa aktier i bolaget, och skulle sedan slå samman sina försäkringsbolag: National Indemnity och National Fire and Marine Insurance, med Berkshire Hathaway i ett omvänt förvärv.

Vid den tidpunkten var bolaget inte längre verksamt inom textilindustrin, men namnet Berkshire Hathaway höll Warren Buffett kvar på bolaget.

Dell

Datorföretaget Dell noterades på börsen redan 1988, men avnoterades sedan 2013 och återgick till att bli ett privat bolag.

2018 genomgick Dell ett omvänt förvärv av datamolnföretaget VMware. Därigenom blev Dell återigen noterade på NYSE, men tog nu namnet Dell Technologies Inc.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg