Vad hände med Silicon Valley Bank 2023? Kraschen i USA förklarad


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

I den här artikeln kommer vi att prata om Silicon Valley Bank och dess kollaps, som skakade om världens finansmarknader och ledde till att amerikanska myndigheter tog kontrollen över banken. Vi kommer att undersöka vad som hände i banken och varför marknaden blev orolig.

Börskrasch grafik SVB logo på telefon

Silicon Valley Bank – kraschen enkelt förklarad

  • Flera amerikanska banker har gått i konkurs och börsen rasade under ett par dagar.
  • Silicon Valley Bank tog in en massa pengar från startupbolag i USA.
  • De köpte amerikanska statsobligationer för pengarna, vilket typiskt anses vara en säker investering.
  • Men när räntan stigit mycket på kort tid tappade dessa värdepapper enormt mycket i värde.
  • Problemet var att alla kundernas pengar låg låsta i obligationerna. Detta ledde till att Silicon Valley Bank blev tvungna att sälja dem med förlust.
  • Banken behövde ta in nya pengar för att kunna täcka detta.
  • Staten har gått in för att betala ut alla kunder som ska ta ut sina pengar.
  • Banken är nu nedstängd och hårdare regler införs.
Gravsten med datum för start och slut för Silicon Valley Bank

Bankkollapsen i Silicon Valley

Silicon Valley Banks kollaps, är en chockerande händelse som har sänt chockvågor genom teknik- och banksektorn. Banken hade under en tid varit utsatt för press på grund av Federal Reserves aggressiva räntehöjningskampanj för att stävja inflationen, vilket hade gjort det svårt för nystartade företag att få finansiering.

Bankens problem började när den meddelade ett plötsligt behov av nytt kapital, som den behövde ta in för att stärka sin balansräkning. Denna nyhet, i kombination med att en annan bank, Silvergate Capital, nyligen hade kollapsat, utlöste en våg av uttag från kunder som var oroliga för bankens förmåga att klara av de rådande marknadsförhållandena.

Situationen försämrades snabbt när panikslagna investerare, däribland riskkapitalister och nystartade teknikföretag, började beordra sina portföljbolag att flytta ut medel ur banken. Sociala medier spelade också en roll för att förstärka paniken och sprida rykten om bankens solvens. Detta utlöste en bankrusning, där kunderna tog ut insättningar på hela 42 miljarder dollar.

Trots bankens försäkringar om att den var välkapitaliserad och hade en diversifierad låneportfölj, fortsatte kunderna att ta ut sina pengar, vilket ledde till att banken blev insolvent. Tillsynsmyndigheterna tvingades ingripa och beslagta bankens insättningar, vilket innebar den största bankkonkursen i USA sedan finanskrisen 2008 och den näst största någonsin.

Konsekvenserna av Silicon Valley Banks kollaps kommer troligen att bli långtgående, med oro för att nystartade företag kan få svårt att betala sina anställda och att riskinvesterare kan få svårt att få tag på pengar. Händelsen har också väckt frågor om de sociala mediernas roll när det gäller att sprida felaktig information och skapa panik på finansmarknaderna.

Sammanfattningsvis är Silicon Valley Banks misslyckande en allvarlig påminnelse om de risker och osäkerheter som finns inom finanssektorn. Det belyser det vikten av att upprätthålla starka riskhanteringsmetoder, diversifierade portföljer och bygga upp motståndskraftiga finansinstitut som kan stå emot utmanande marknadsförhållanden.

Vilka andra banker drabbades?

Signature Bank är en annan bank som drabbades av samma problem som Silicon Valley Bank. Efter att federala myndigheter tagit över SVB på fredagen, meddelade regionala myndigheter i USA på söndagen att de också tagit kontrollen över Signature Bank.

Detta visar på de utmaningar små och medelstora banker står inför, särskilt de som fokuserar på nischade affärsområden och har en smalare kundbas än de större bankerna som JPMorgan Chase och Bank of America. Signature Bank har funnits sedan 2001 och är en av få banker som tar emot pengar från investerare i kryptovaluta och nystartade företag.

I slutet av 2022 hade banken cirka 110 miljarder dollar i tillgångar, men efter kollapsen av SVB började Signature Banks kunder också ta ut sina pengar från banken. Banken hade satsat mycket på kryptovalutor, men när kryptomarknaden föll kraftigt under fjolåret så förlorade banken mycket pengar. Signature Bank försökte hitta potentiella köpare för att ordna upp sina finanser, men lyckades inte.

Svenska investerare i de amerikanska bankerna

Om du tittar på pensionsbolagen i Sverige, så har Alecta fått lite extra uppmärksamhet på grund av kollapsen av Silicon Valley Bank. Detta beror på att Alecta har gjort en hel del investeringar i den amerikanska banksektorn, inklusive både Silicon Valley Bank och Signature Bank.

Sverige har det största ägandet i Silicon Valley Bank efter USA, med en andel på 5,3% av aktierna. Bland de svenska ägarna finns Alecta, Swedbank Robur, SEB och AP-fonderna

Enligt offentliga uppgifter har Alecta haft en betydande ägarandel i Silicon Valley Bank, där de innehar 4,5% av aktierna vilket gör dem till den fjärde största ägaren i bolaget. Dessutom har Alecta en femteplats bland de största ägarna i First Republic Bank

Enligt tillgänglig data om fondernas innehav i Silicon Valley Bank verkar situationen vara mindre oroande. Totalt har 34 fonder någon form av ägande i banken, men deras exponering tycks vara låg. Totalt sett rör det sig om cirka 1,2 miljarder kronor i ägande.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg