Vad innebär begreppet allokera?


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Allokering är ett begrepp som används inom den finansiella sektorn, i synnerhet när det handlar om omfördelning av personal, tid eller pengar.

Begreppet allokering förekommer exempelvis i samband med öronmärkning eller omfördelning av kapital I syfte att nyanställa, ansöka om ett eller liknande.

Även i större sammanhang, som vid omfördelning av resurser mellan två eller flera länder, är begreppet vanligt förekommande.

Lista på cirkeldiagram som tydliggör vad begrepp allokering betyder

Att allokera som företag

När ett företag genomför en resursfördelning som innebär att kapital omfördelas från ett produktionsområde till ett annat säger man att bolaget allokerar sina resurser. Då det i grund och botten handlar om att fördela resurser går det att allokera såväl tid, som pengar och personal.

Som företagsledare är det oerhört viktigt att ha en tydlig bild av företagets tillgångar i samband med en allokering. Det är också viktigt att hålla ett extra öga på aktiemarknaden, inte minst för börsnoterade företag vars aktieägare med all sannolikhet förväntar sig avkastning i mer eller mindre hög grad.

Mot bakgrund av ovanstående är det brukligt att man genomför någon form av riskanalys inför en allokering. Syftet är att väga olika allokeringsmöjligheter mot varandra med målet att hitta den mest lönsamma kapitalallokeringen.

Att allokera som privatperson

Även privatpersoner kan allokera resurser. Vanligtvis sker det med hjälp av sparat kapital eller i samband med en investering, varav det sistnämnda möjliggör en större riskspridning som av många betraktas som en fördel.

Privatpersoner som väljer att allokera drabbas sällan lika hårt som företag när, eller om, marknaden sviktar. Det som däremot kan vara en utmaning är att tänka och handla rationellt när det kommer till den egna ekonomin, varför tips och råd från en betrodd bankkontakt kan vara på sin plats inför en allokering.

För- och nackdelar med allokering

Det finns både för- och nackdelar med allokering, varav möjligheterna till riskspridning anses vara en stor fördel både bland företagare och privatpersoner. Här lyder tumregeln snarare ”ju större spridning desto mindre sårbarhet”, vilket oftast leder till en jämnare avkastning.

Något som också påverkar allokeringsmöjligheterna är det som i sammanhanget kallas för ”social mood”.  Det handlar helt enkelt om hur samhället ser ut och fungerar i största allmänhet och arbetsmarknaden i synnerhet. Därmed kan en utbredd arbetslöshet göra att aktiemarknaden svajar, vilket i sin tur kan påverka allokeringsmöjligheterna för såväl företag som privatpersoner.

För den som lyckas hålla sig till en medveten strategi kan fördelarna bli många, inte minst i form av ökat kapital och större tillgång till olika marknader. I detta avseende ses det vanligtvis som en fördel att investera i olika fonder, aktier och värdepapper som med rätt allokering minimerar riskerna och maximerar avkastningen.

Vad mer kan allokeras?

Även om det vanligaste är att allokera pengar går det också bra att allokera andra typer av tillgångar, som exempelvis obligationer, fonder, guld och silver eller sparkonton och fastigheter med mera.

Det handlar fortfarande om att fördela tillgångar och resurser, med den skillnaden att allokeringen sker med personal eller produkter istället för pengar.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg